publicaties

Het Gesprek deel IV: nieuwe doelgroep, ander gesprek

01-01-2016

Sinds 2015 doen inwoners met een andere en zwaardere behoefte aan maatschappelijke ondersteuning een beroep op de gemeente. Deze publicatie gaat in op de gevolgen voor de gekantelde aanpak van de Wmo 2015, in het bijzonder het Gesprek.

Deze handreiking is primair bedoeld voor iedereen binnen een gemeente die, bestuurlijk of ambtelijk, betrokken is bij het bieden van ondersteuning en voorzieningen uit de Wmo 2015. Daarbij gaat het vooral om bestuurders of medewerkers van een gemeente die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de toegangsfunctie binnen de Wmo 2015 en in het bijzonder voor de inrichting en de organisatie van het Gesprek. Daarnaast is de handreiking bedoeld voor de functionarissen binnen de gemeente die bestuurlijk of ambtelijk verantwoordelijk zijn voor het Wmo-beleid in brede zin.

→ Download