publicaties

Factsheet: Wettelijke kaders toezicht Wmo 2015 en Jeugdwet

03-04-2017

Een aantal gemeenten worstelt met de wettelijke grondslag voor het inrichten van toezichthouderstaken binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Het VNG Expertteam Fraudepreventie en handhaving zocht het uit en zette de wettelijke kaders op een rij.

Beide wetten geven gemeenten inderdaad veel vrijheid in het inrichten van het toezicht. Verschil is wel dat de Wmo 2015 gemeenten verplicht om een gemeentelijke toezichthouder aan te wijzen, de Jeugdwet kent die verplichting niet.

Bron: VNG

→ Download