nieuws

Bedragen leerlingenvervoer 2018-2019

12-02-2018

bron: VNG

De bedragen leerlingenvervoer voor 2018-2019 zijn bekend. Het gaat om de bedragen die zijn genoemd in de Modelverordening leerlingenvervoer, te weten de inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke bijdrage.

De bijdragen zijn geïndexeerd aan de hand van de stijging van het indexcijfer van de cao-lonen, volgens de in artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs bepaalde systematiek.

Inkomensgrens

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft voor 2017 het indexcijfer vastgesteld op 109,0. Dat is een stijging van 1,4 % ten opzichte van 2016. Voor het schooljaar 2018-2019 leidt dit tot een inkomensgrens van € 26.100,-. Wanneer de gemeente heeft gekozen voor een hoger inkomensbedrag wordt dit bedrag geïndexeerd met 1,4 % en afgerond op een veelvoud van € 450.

Als peiljaar geldt het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het schooljaar waarvoor een vervoersvoorziening wordt gevraagd, begint. Dit is voor het schooljaar 2018-2019 het jaar 2016.

Draagkrachtafhankelijke bijdrage

Deze bijdrage mag in bepaalde gevallen worden gevraagd als de afstand naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt. Na indexering zijn de bedragen als volgt:

Inkomen in euro's Eigen bijdragen in euro's
0 -34.500 Nihil
34.500-41.500 145
41.500-48.000 615
48.000-54.500 1145
54.500-62.000 1675
62.000-68.000 2205
68.000 en verder voor elke 5.500 extra 540 erbij

De eigen bijdragen zijn geïndexeerd aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) vervoersdiensten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dit indexcijfer voor 2017 vastgesteld op 101,50; voor 2016 was dit cijfer 99,15. Dit is een stijging van 2,4 %. De geïndexeerde eigen bijdragen zijn vervolgens afgerond op een veelvoud van € 5.

Kilometervergoeding

Als het college besluit aan ouders een kilometervergoeding voor eigen vervoer toe te kennen, wordt een vergoeding verstrekt die is afgeleid van de Reisregeling binnenland. Voor 2018 geldt op grond van deze regeling voor de eigen auto een bedrag van € 0,37 per kilometer. De vergoeding voor het gebruik van een eigen fiets bedraagt € 0,09 per kilometer. De bedragen worden uitgekeerd voor de kilometers die de leerling aflegt. Ten opzichte van 2017 zijn deze bedragen niet gewijzigd.

Meer van Sociaalweb

Gerelateerd nieuws

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over het sociaal domein. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer