nieuws

Activering quotumregeling banenafspraak

16-11-2017

bron: VNG

Overheidswerkgevers hebben de doelstelling om 6.500 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking niet gehaald. Daarom heeft het kabinet de Tweede Kamer laten weten de quotumregeling voor de overheidswerkgevers te activeren per 1 januari 2018.

In deze ledenbrief vindt u nadere informatie over de quotumregeling en wat dit bekent voor gemeentelijke werkgevers.

Wet banenafspraak en Quotumregeling

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en de sociale partners afgesproken, dat werkgevers extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn: 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de sector overheid.

Deze banenafspraak is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

De quotumregeling houdt in, dat per individuele werkgever wordt gekeken of hij voldoende banen heeft gerealiseerd om aan zijn verplichting te voldoen.

Te besteden percentage

De werkgever moet in 2018 1.93% van zijn totaal aantal verloonde uren besteden aan arbeidsplaatsen voor mensen uit de doelgroep van de banenafspraak. Dit percentage zal ieder jaar stijgen tot 2023. Indien de werkgever daar niet aan voldoet, dan legt de Belastingdienst een boete op van € 5.000, - per niet gerealiseerde baan.

Gemeentelijke werkgevers hebben een taakstelling van 2.625 banen tot en met eind 2018. In totaal moeten gemeenten 5.250 banen realiseren tot en met 2023.

Meer van Sociaalweb