nieuws

8 voorbeelden van buurttuinen

11-11-2016

Wist u dat de aanleg van een buurttuin leidt tot meer sociale cohesie en zorgt voor nieuwe initiatieven in de wijk? Dat blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut. In Nederland leggen steeds meer buurtbewoners een gezamenlijke tuin met elkaar aan. Wij selecteerden 8 voorbeelden van buurttuinen in Nederland.

Buurttuin BergbOss
BergbOss is een tijdelijke buurttuin op een braakliggend terrein aan de Gripper in Oss. Eigenaar van de grond is Bouwfonds. De moestuin is begin 2013 opgericht en in mei door bewoners van het Bergkwartier in gebruik genomen. De tuin is voor en door wijkbewoners gemaakt en wordt gezamenlijk beheerd.

Buurttuin 't Fliedthofke
De Buurttuin ‘t Fliedthofke is een buurttuin voor de buren in de Noordvlietstraat in Leeuwarden. Het is gelegen op een voormalig braakliggend stuk gemeentegrond dat werd gebruikt als een illegaal hondenpoepveldje; voor de buurtbewoners een doorn in het oog. Met ideeën van de buurtbewoners van de Noordvlietstraat is de tuin aangelegd door de gemeente en geopend op 16 april 2014. De tuin wordt onderhouden door de buurtbewoners.

Buurttuin Oosterpoort
De Buurttuin Oosterpoort is een ecologische stadstuin in de stad Groningen. De bijna 2000 m² grote tuin is openbaar toegankelijk, en gelegen in een binnenterrein achter de Mauritsstraat in de Oosterpoortwijk. De tuin is in 1999 ontstaan, uit een initiatief van de tegenover de tuin wonende Peter Bulk en landschapsarchitect Ger Roosjen. Dit in samenwerking met de Gemeente Groningen. De tuin kenmerkt zich door een opvallend gevarieerde plantengroei. Ook komen er talrijke diersoorten voor, waaronder verscheidene soorten vlinders.

Buurttuinen Transvaal
Een succesvol voorbeeld van een gezamenlijke moestuin zijn de buurttuinen in de Haagse wijk Transvaal. Het verbouwen van groente draagt bij aan het hebben van een sociaal netwerk en een gezonde leefstijl. Daarnaast vormt de buurttuin een laagdrempelige ontmoetingsplek voor een diverse groep wijkbewoners. In een aantal gevallen is de tuin uitgerust met een gemeenschappelijke picknick- of barbecueplek.

Buurttuin Wittevrouwenveld
Midden in de Maastrichtse buurt Wittevrouwenveld ligt een buurttuin. De tuin is er voor iedereen. Sinds de oprichting in 2014 hebben zich 16 deelnemers uit de buurt met verschillende culturele achtergronden bij de initiatiefnemers aangemeld om mee te tuinieren. Het initiatief voor de buurttuin ging uit van bewoonster mevrouw Lee. Zij was achter haar flat al enige tijd bezig met tuinieren maar bleef zich aan de onverschilligheid van de buren ergeren en besloot in actie te komen. Woningbouwcorporatie Servatius was vanaf het begin enthousiast over het idee en heeft mankracht en materialen ter beschikking gesteld om de tuin te verwezenlijken.

Generatietuin
In 2010 werd de eerste generatietuin van Nederland in Den Haag geopend: een tuin waarin ouderen samen met kinderen van scholen of naschoolse opvang uit de buurt tuinieren. Zij verbouwen groenten en fruit, zaaien kruiden en bloemen, en oogsten en eten uit de tuin. De kinderen die naar de generatietuin komen, hebben er al een hele lesdag opzitten. Bij de generatietuin staat de beleving centraal: doen in plaats van luisteren. In de Haagse generatietuin werken Kinderopvang 2Samen en Royal Rustique (Saffier De Residentiegroep) samen. Zij schreven samen met het ministerie van Economische Zaken het Handboek Generatietuin zodat meer generatietuinen kunnen bloeien.

De Wilgenhof
De Wilenhof is een biologische tuin in de Utrechtse wijk Majellapark, die door buurtbewoners gezamenlijk wordt onderhouden. Een aantal van hen heeft er zijn eigen groentetuintje, maar veel gewassen worden op gemeenschappelijke veldtjes geteelt. Op samenwerkingsdagen is iedereen welkom die zin heeft om in de tuin te werken of meer over biologisch tuineren te weten wil komen. Enkele jaren gelegen ontving de Wilgenhof subsidie van de gemeente Utrecht om de tuin te verbeteren en uit te breiden.

Tuin der Lusten
De tuin der lusten is een eetbare tuin in de binnenstad van Den Bosch en is een initiatief door en voor bewoners van de Schilderstraat. De Tuin der Lusten is ontworpen als een lappendeken van kleine, vriendelijke perken. De paden verdelen de structuur zodat vanaf verschillende punten de tuin ingelopen kan worden en in de tuin gewerkt kan worden. Vier perken zijn bedekt met gras en vormen als het ware huiskamertapijtjes om op te zitten.

Wat zijn uw voorbeelden van buurttuinen? Stuur een e-mail naar fawzi@sociaalweb.nl.

Meer van Sociaalweb