nieuws

8 energizers voor vergaderingen

12-12-2016

Herken je deze vergadersituatie? Naast je zit een onderuitgezakte collega. Tegenover zit een collega die op heten kolen zit. En schuin tegenover zit een collega te spelen met zijn ipad. Vergaderingen zijn vaak slaapverwekkend en energievretend. Met deze 8 energizers krijg je de energie terug. Succes gegarandeerd.

Ballontrapspel
Alle spelers krijgen twee opgeblazen ballonen, die met touwtjes aan hun voeten worden vastgemaakt. De bedoeling van het spel is dat de spelers elkaars ballonnen stuktrappen. Je moet er dus voor zorgen dat het touwtje lang genoeg is en de ballonnen over de grond slepen. Spelers wiens ballonnen ontploft zijn, mogen nog ballonnen van anderen trachten stuk te stampen. De speler die de laatste ballon heeft, is winnaar van het spel.

Bevriezen
Tafels en stoelen worden aan de kant geschoven. De groepsleden bewegen zich op muziek door de ruimte. Om de bewegingen te intensiveren, moeten ze hun hele lichaam gebruiken en hun armen ook boven hun middel bewegen. Zodra de muziek stopt, bevriezen ze (standbeelden). In die houding zeggen ze tegen iemand die in hun buurt staat en hun richting uitkijkt welke indruk deze persoon in zijn bevroren houding maak. Bijvoorbeeld: “je ziet eruit alsof je ergens voor wegloopt”, “je ziet eruit alsof je een dansje wilt maken” enzovoort. Het spel gaat verder als de muziek weer begint.

Door de knieën
De spelers maken een kring en zetten zich schouder tegen schouder. Nadien draaien ze zo dat hun linkerschouder naar het midden van de kring wijst. De groep moet dicht bijeen blijven staan. Iedereen legt zijn handen op de schouders van de persoon voor hem, buigt de knieën en gaat zitten op de knieën van de persoon achter hem.

Fruitsalade
De groepsleden – behalve één iemand – zetten zich op een stoel in een kring. De persoon die geen stoel heeft, staat in het midden van de cirkel. De begeleider vraagt aan de groep om een (vooraf bepaald) aantal fruitsoorten op te noemen en geeft vervolgens aan ieder groepslid een fruitnaam. Er zijn zoveel fruitsoorten als er (later) kleine groepjes moeten gevormd worden. Er kunnen bijvoorbeeld aardbeien, meloenen en ananassen zijn (drie groepjes). Vervolgens krijgen de groepsleden in de kring de opdracht om zodra hun vrucht genoemd wordt, van plek te verwisselen met een ‘soortgenoot’. De persoon in het midden van de kring roept bijvoorbeeld: ‘aardbei’ en alle aardbeien verwisselen van plaats. De persoon in het midden probeert daarbij snel op een lege plek te gaan zitten. Wie geen stoel meer heeft, gaat in het midden staan en mag op zijn beurt één of meerdere vruchten noemen. Als de persoon in het midden ‘fruitsla’ roept, moet iedereen van plaats verwisselen!

Mensenketting
De begeleider noemt twee eigenschappen van zichzelf. Als een speler zich in één van deze eigenschappen herkent, mag hij de begeleider een hand geven. Om de mensenketting te verlengen, noemt de nieuwe speler twee eigenschappen (die nog niet werden vernoemd) van zichzelf, zodat er opnieuw nieuwe spelers kunnen aansluiten. De oefening gaat door tot alle spelers in de mensenketting staan en de ketting gesloten is (een cirkel).

Petra zoekt een plekje…
De groep zit in een kring op stoelen (of staat in een kring). Iemand neemt plaats in het midden. Die persoon is Petra en zoekt een plekje. Ondertussen zoeken telkens twee mensen die in de kring zitten (of staan) oogcontact met elkaar. Ze wisselen zo snel mogelijk van plaats. Lukt dit zonder dat Petra één van hun plaatsen inneemt dan is er niks aan de hand. Lukt het Petra wel dan is diegene zonder plek de nieuwe Petra.

Ritme klappen
De spelers maken een kring en kijken elkaar aan. Een persoon start met het aangeven van een ritme door in de handen te klappen, de groep volgt dit ritme. Een ander persoon kan op een gegeven moment een ander ritme beginnen te klappen. Wanneer de anderen dit opmerken, volgen ze het nieuwe ritme enz.

Stickerspel
Iedereen krijgt 10 stickers op zijn trui. Bij het startsein probeert iedereen zoveel mogelijk stickers te bemachtigen door deze van andere spelers af te plukken en op de eigen trui bij te plakken. Wanneer het eindsignaal klinkt, telt iedereen het aantal stickers op zijn trui. Diegene met de meeste stickers wint.

Wat zijn jouw favoriete energizers? Stuur een e-mail naar fawzi@sociaalweb.nl.

Meer van Sociaalweb