Magazines

Magazine 18- / 18+
Tegen welke problemen kunnen jongeren allemaal aanlopen in hun ontdekkingsreis naar volwassenheid en op wat voor manieren ondersteunen gemeenten jongeren? U leest er alles over in het gratis online magazine 18-/18+. U leest daarin over een aantal creatieve initiatieven waarmee gemeenten vastgelopen jongeren weer op gang proberen te helpen. Zo leest u in dit nummer over de gemeente Den Haag die schulden opkoopt van jongeren en de gemeente Maastricht die jongeren (weer) aan het werk helpt. Daarnaast deelt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, in dit magazine zijn visie op de huidige aanpak van jeugdwerkloosheid.

Open het magazine


Banenafspraak
In dit magazine nemen wij de Banenafspraak onder de loep. Leidt deze tot een inclusievere arbeidsmarkt en hogere arbeidsparticipatie? U leest in dit nummer onder andere hoe de Banenafspraak juridisch verankerd is en wat de quotumhefffing inhoudt. Verder valt te lezen hoe de realisatie van de Banenafspraak in de praktijk verloopt. Zo zoomen wij in op de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord en kijken we welke inspanningen daar zijn gemoeid om de Banenafspraak tot een succes te maken. Daarnaast besteden we in dit nummer aandacht aan andere creatieve initiatieven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Open het magazine


De transformatie in het sociaal domein

Er zijn in de afgelopen jaren veel nieuwe ontwikkelingen afgekomen op gemeenten, zorgaanbieders en burgers. Dit magazine behandelt een paar onderwerpen die belangrijk zullen zijn voor de transformatie de komende jaren. Bijvoorbeeld, waar liggen de grenzen van de zorgplicht in de jeugdwet? Ook biedt dit magazine voldoende stof voor een discussie over het belang van sociale wijkteams, waarbij het ene artikel pleit voor de effectiviteit hiervan en een ander artikel juist pleit voor de afschaffing ervan. Daarnaast een artikel over hoe samenwerking in de wijk van onderop vormgegeven kan worden.

Open het magazine


Privacy

In dit magazine zoomen we in op Privacy in het sociaal domein. We besteden aandacht aan dilemma's rondom privacy in samenwerkingsverbanden, privacy en Suwinet, wijkteams en beroepsgeheim en persoonsgegevens op declaraties. Tenslotte geven we acht voorbeelden van privacyprotocollen. Dit en meer leest u in dit magazine.

Open het magazine

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over het sociaal domein. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer