wetten

Kamervragen: Zwerfjongeren

24-11-2017

GroenLinks Kamerleden Westerveld en Voortman stellen vragen naar aanleiding van het artikel 'Honderden spookjongeren thuisloos in Nijmegen'(1). Volgens schatting van Movisie zijn er landelijk 32.000 zwerfjongeren en stijgt dit aantal, zo valt te lezen in het artikel. Westerveld en Voortman stellen vragen over dit aantal en de oorzaken van de stijging.

Staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, herkent deze cijfers niet. Volgens cijfers van het CBS waren er per 1 januari 2016 12.400 zwerfjongeren (leeftijd 18-30 jaar). Blokhuis verwijst naar twee onderzoeken die momenteel lopen om meer inzicht te krijgen in de problematiek rond zwerfjongeren: 1) onderzoek van Federatie Opvang over het aantal jongeren dat in 2016 gebruik heeft gemaakt van Maatschappelijke Opvang; en 2) onderzoek naar zwerfjongeren met schulden.

Verder wordt bij beantwoording van de Kamervragen ingegaan op de rol van de Kostendelersnorm en de overgang van Jeugdhulp naar ondersteuning vanuit de Wmo.

Lees hier de Kamervragen en -antwoorden.

(1) 'Honderden spookjongeren thuisloos in Nijmegen' (28 oktober 2017), De Gelderlander.