wetten

Kamervragen: zorg voor zieken en mensen met een beperking in asielzoekerscentra

10-10-2017

Minister Blok beantwoordt vragen van het GroenLinks-Kamerlid Buitenweg over vragen aangaande de zorg voor zieken en mensen met een beperking in asielzoekerscentra. Blok gaat daarbij onder meer in op de mogelijkheden wanneer zorgvoorzieningen in de nabijheid van een azc onvoldoende zijn voor deze asielzoekers/statushouders, zoals: woningaanpassing en thuiszorg in azc; overplaatsing naar een COA/locatie met juiste voorzieningen; of verpleeghuis/hospice (indien daar een medische indicatie voor is).

Verder gaat Blok o.a. in op hoeverre de voorzieningen op een azc voor mensen met een beperking in lijn zijn met het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap.

Lees hier de Kamervragen en -antwoorden.