wetten

Kamervragen: 'Zo belanden honderden kinderen per jaar in de isoleercel'

27-11-2017

De minister van VWS, Hugo de Jonge, beantwoordt vragen van het VVD-Kamerlid Yassini over het artikel 'Zo belanden honderden kinderen per jaar in de isoleercel', dat onlangs in de Correspondent is verschenen. In het artikel wordt betoogd dat jaarlijks honderden kinderen in de isoleercel terecht komen "zonder enige vorm van toezicht" en dat de Jeugdwet daar tekort schiet. "De rechtspositie van een kind dat onder de Jeugdwet valt is uiterst onzeker, terwijl die in de jeugdpsychiatrie wel vastligt", zo valt te lezen in het artikel(1).

Minister De Jonge stelt dat de Inspectie een onderzoek heeft gepland naar "het verminderen van repressieve aanpak binnen de jeugdhulp". Dat onderzoek heeft zowel betrekking op de open als de gesloten jeugdhulp. Op de vraag van Kamerlid Yassini in hoeverre de minister het wenselijk acht onder de Jeudgwet meldingen te doen aan de Inspectie (IGJ) na inzet van een vrijheidsbeperkende maatregel, stelt De Jonge dat dit in overweging genomen zal worden (op basis van het bovenstaande onderzoek van de Inspectie).

Lees hier de kamervagen en -antwoorden.

(1) Zo belanden honderden kinderen per jaar in de isoleerce, Ilona Dahl, De Correspondent