wetten

Kamervragen: verliezen in de zorg

27-02-2018

VVD-Kamerlid Hermans stelt vragen naar aanleiding van het artikel 'Zorg heeft te kampen met verlies' van het AD, waarin wordt gesteld dat bijna één op de drie zorginstellingen in 2016 verliesgevend was.(1)

Minister De Jonge (VWS) erkent dat er in 2016 sprake was van een extra kostenpost, maar schrijft dit toe aan het betalen van de onregelmatigheidstoeslag met terugwerkende kracht. Volgens Kamerlid Hermans is het belangrijk om goede afspraken te maken over de besteding van het extra geld dat beschikbaar is gekomen, om te voorkomen dat het wordt gebruikt om gaten in de begroting te vullen of te voorzien in stijgende accountantskosten en bedrijfskosten. Hoewel het klopt dat lonen zijn gestegen door CAO-afspraken, stelt De Jonge dat het belangrijk is dat verpleeghuizen de extra middelen gebruiken om te investeren in het leveren van goede zorg conform het kwaliteitskader, door het aannemen van ondersteunend personeel maar bijvoorbeeld ook door ondersteunende technologie als domotica.

De minister geeft aan dat onderzoek van de NZa naar uitgaven in de langdurige zorg zal leiden tot nieuwe tarieven vanaf 2019.

Zie hier de kamervragen.

(1) Zorg heeft te kampen met verlies, Algemeen Dagblad, 29-1-2018.