wetten

Kamervragen: toename van het aantal dakloze jongeren

18-09-2017

Staatssecretaris Klijnsma beantwoordt vragen van de SP-Kamerleden Van Dijk en Kooiman over 'de toename van het aantal dakloze jongeren'. Klijnsma gaat daarbij o.a. in op de vraag hoe de schrikbarende stijging van het aantal dakloze jongeren (van 8.000 in 2015 naar 12.000 in 2016) verklaard kan worden en gaat in op lopende trajecten en vragen omtrent het briefadres.

Klijnsma stelt dat er twee trajecten lopen die meer inzicht moeten verschaffen over dakloze jongeren, te weten:

- Rapportage "Cijfers maatschappelijk opvang 2016" door Federatie Opvang (verwachte oplevering eind 2017);

- Onderzoek naar zwerfjongeren en schulden.

Verder gaat zij in op de rol van gemeenten en op aspecten rondom de kostendelersnorm en het briefadres. Lees hier de Kamervragen en de antwoorden van staatssecretaris Jetta Klijnsma.