wetten

Kamervragen: Toekomst mantelzorg

08-05-2018

Eind maart kwam het SCP met de voorspelling dat het aantal mantelzorgers in de toekomst sterk zal dalen: van 15 potentiële mantelzorgers voor elke 85-plusser naar slechts 6 in 2040.(1) Minister de Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van Kamerleden Bergkamp(D66) en Sazias(50PLUS) naar aanleiding van dit bericht.

Uit het rapport van het SCP blijkt dat het aantal hulpbehoevenden zal groeien omdat er meer gevraagd zal worden van langer doorwerkende zestigers (ookwel: 'jongere ouderen'). De minister stelt dat het noodzakelijk is dat mantelzorgers zich bewust worden van het feit dat zij mantelzorger zijn, om overbelasting te voorkomen. Hij hoopt dit onder andere te bereiken door het slim inzetten van eHealth, samenwerking met professionele zorgverleners en een verbetering van het aanbod van respijtzorg.

Het verbeteren van ondersteuning van mantelzorgers is een van de punten die in het programma Langer Thuis aan bod komt. Ook zegt de minister uitkomsten van onderzoeken te zullen betrekken bij de besprekingen, zoals ook dit rapport. De Kamer zal begin juni worden geïnformeerd over het programma Langer Thuis.

Zie hier de kamervragen.

(1) 'Sterke daling van potentiële mantelzorgers in de toekomst' Sociaal en Cultureel Planbureau, 29-03-2018.