wetten

Kamervragen: toegang tot Wsnp voor private schuldhulpverleners

23-04-2018

Schuldsanering wordt geregeld in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Staatssecretaris Van Ark (SZW) beantwoordt vragen van Kamerlid Peters (CDA) over de stelling dat diverse rechtbanken artikel 48 van de Wet op het consumentenkrediet zo interpreteren dat aanvragen van private schuldhulpverlenende organisaties volgens de Wsnp niet ontvankelijk worden verklaard.

Van Ark geeft aan dat gemeenten volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verantwoordelijk zijn voor het bieden van schuldhulpverlening aan hun inwoners. Het is echter belangrijk om onderscheid te maken tussen schuldbemiddeling en het schuldsaneringstraject. De staatssecretaris stelt dat wettelijke schuldsanering vanuit de Wsnp een opvolgend traject van schuldbemiddeling kan zijn, maar alleen als deze bemiddeling geen oplossingen biedt: schuldsanering is alleen bedoeld als uiterste oplossing. Bovendien heeft de Hoge Raad in 2010 een uitspraak gedaan over toelating tot de Wsnp, waarin is besloten dat dit traject wegens kwaliteitswaarborging door de gemeente zelf uitgevoerd dient te worden.(1) Aanvragen van private schuldhulpverlenende organisaties voldoen daar dus niet aan.

Op dit moment onderzoeken bewindspersonen van EZK, JenV en SZW de mogelijkheden voor het wegnemen van belemmeringen voor schuldbemiddeling door private schuldhulpverleners. De Kamer zal binnen enkele maanden worden geïnformeerd over de bevindingen.

Zie hier de kamervragen.

(1) ECLI:NL:HR:2010:BN8060