wetten

Kamervragen: over signalen dat gemeenten geen alfahulpen meer mogen inzetten

25-08-2017

Staatssecretaris Van Rijn gaat in op vragen van Kamerlid Hermans (VVD) over signalen dat gemeenten geen alfahulpen meer mogen inzetten. Van Rijn gaat bij de beantwoording van de vragen onder meer in op de tekst en toelichting van artikel 1.1.1 van de Wmo 2015.

"Uit tekst en toelichting van artikel 1.1.1 van de Wmo 2015 volgt dat een aanbieder zich tegenover het college verbindt om een voorziening te leveren. Op het moment dat een derde, zoals een particuliere dienstverlener, zich tegenover de cliënt verbindt tot het leveren van bepaalde activiteiten, diensten of zaken, is er geen sprake van een aanbieder in de zin van de Wmo 2015", aldus Van Rijn.

Van Rijn stelt dat uit de uitspraken van de CRvB van 18 mei 2016 duidelijk wordt "dat een gemeente geen algemene voorziening of maatwerkvoorziening als bedoeld in de Wmo 2015 levert, indien de alfahulp en de cliënt een overeenkomst sluiten. (...) Op grond van de Wmo 2015 levert het college eerst een voorziening als het college voor de cliënt ondersteuning betrekt".

Lees hier de Kamervragen van Hermans en de antwoorden van Van Rijn.

Gerelateerd nieuws

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over het sociaal domein. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer