wetten

Kamervragen over nieuwsitem: 'Dementie vaak niet herkend: opeens was moeder getrouwd en waren zij onterfd'

13-11-2017

Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, beantwoordt vragen van CDA-Kamerlid Van Dam over het nieuwsitem van RTL Nieuws: 'Dementie vaak niet herkend: opeens was moeder getrouwd en waren zij onterfd'(1). Dekker gaat daarbij o.a. in op de wijze waarop een notaris handelingsbekwaamheid van ouderen toetst.

"[D]e notaris [heeft] een eigen verplichting (...) om vast te stellen of iemand wilsbekwaam is of niet", zo vermeldt Dekker. Hoe deze oordeelsvorming over wilsbekwaamheid tot stand komt, is de verantwoordelijk van de notaris. Dekker stelt dat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een 'Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid ten behoeve van notariële dienstverlening' heeft opgesteld en dat er een protocol is dat samenwerking tussen het notariaat en de VIA (Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen) regelt.

(1) 'Dementie vaak niet herkend: opeens was moeder getrouwd en waren zij onterfd' - RTL Nieuws (7 oktober 2017)

Lees hier de Kamervragen en -antwoorden.