wetten

Kamervragen: over het onderzoek "Economische' daklozen vallen tussen wal en schip; zelfredzaam zonder dak'

22-01-2018

D66-Kamerleden Bergkamp en Diertens stellen vragen over 'economische' daklozen die tussen wal en schip vallen. Aanleiding is berichtgeving hierover in De Groene Amsterdammer: 'zelfredzaam zonder dak'(1). In het bericht wordt melding gemaakt van praktijken waarbij 'zelfredzame daklozen' worden geweigerd bij de maatschappelijke opvang. De term 'zelfredzame dakloze' verwijst daarbij naar daklozen zonder psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.

De omvang van de groep zelfredzame daklozen wordt in Nederland niet in kaart gebracht, maar beleidsmedewerker Rina Beers (branchevereniging Federatie Opvang) schat dat er in Nederland meer dan tienduizenden zelfredzame daklozen zijn (2).

'Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang'

"Het is aan gemeenten om aan alle ingezetenen van Nederland opvang te verlenen indien zij dat nodig hebben, ongeacht de specifieke problematiek", zo stelt staatsecretaris van VWS Paul Blokhuis. Gevraagd naar welke concrete acties uitgezet gaan worden om de problematiek rondom zelfredzame daklozen aan te pakken, verwijst Blokhuis naar de 'meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang', waaraan op dit moment wordt gewerkt. De staatssecretaris zal de Kamer voor de zomer van 2018 informeren over de invulling van de meerjarenagenda.

(1) 'Zelfredzaam zonder dak', De Groene Amsterdammer.

(2) Ibidem .

Lees hier de Kamervragen en -antwoorden.