wetten

Kamervragen over het bericht Opinie: Maak Nederland nou eindelijk eens toegankelijk voor gehandicapten

16-10-2017

Staatssecretaris Van Rijn beantwoordt vragen van D66-Kamerlid Bergkamp over het bericht 'Opinie: Maak Nederland nou eindelijk eens toegankelijk voor gehandicapten'. Van Rijn gaat daarbij onder meer in op de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap. Het implementatieplan bevat vijf 'sporen': Participatie; Lokaal; Goederen en diensten; Rijk als organisatie; en Rijk als beleidsmaker. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan deze vijf sporen. Van Rijn zegt toe voor het einde van het kalenderjaar een voortgangsbericht over de aanpak te sturen naar de Kamer.

Lokale Inclusie-agenda

Op de vraag van Bergkamp of alle gemeenten een lokale inclusie-agenda hebben, stelt Van Rijn dat er "geen centrale gegevens beschikbaar [zijn] over het aantal gemeenten dat een inclusieagenda heeft". Wel noemt de staatssecretaris enkele goede voorbeelden van gemeenten, waaronder Woerden, Ede, Utrecht en Rotterdam.

Verder gaat Van Rijn o.a. in op de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en besteedt Van Rijn aandacht aan de petitie 'Onbeperkt openbaar vervoer' van No Limits Network.

Lees hier de Kamervragen- en antwoorden.

Zie ook

Workshop Aan de slag met het VN-verdrag: weet u wat u moet doen?

Zo werkt Utrecht aan inclusief beleid

Magazine Toegankelijkheid: hoe leidt het VN-verdrag ons naar een inclusieve samenleving