wetten

Kamervragen: over het bericht dat bendes het gemak ontdekt hebben van fraude met het Pgb

09-11-2017

Minister van VWS, Hugo de Jonge, beantwoordt vragen van het SP-Kamerlid Marijnissen over 'het bericht dat bendes het gemak ontdekt hebben van fraude met persoonsgebonden budget'. De Jonge geeft o.a. cijfers over pgb-fraude en geeft aan wat er zoal ondernomen is om fraude tegen te gaan.

De Jonge noemt daarbij o.a. de invoering van het trekkingsrecht en de uitbreiding van de capaciteit van de Inspectie SZW en het OM voor strafrechtelijke aanpak van fraude met het pgb. De Jonge gaat Zorgverzekeraars Nederland vragen om samen met de zorgkantoren te kijken naar de ruimte voor nauwere samenwerking.

Lees hier de kamervragen en -antwoorden.