wetten

Kamervragen: op straat belanden van gevoelige gegevens van 1800 kwetsbare leerlingen

06-10-2017

Op 5 september jl. berichtte RTL Nieuws dat gevoelige gegevens van bijna 1800 kwetsbare kinderen op straat zijn beland in een aanbestedingsprocedure van speciaal leerlingenvervoer(1). 21 Gemeenten hebben de gegevens van leerlingen niet geanonimiseerd. Staatssecretaris Sander Dekker beantwoordt vragen van de VVD-Kamerleden Becker en Wörsdörfer over het op straat belanden van deze gevoelige gegevens van kwetsbare leerlingen.

Dekker stelt dat er op dit moment gewerkt wordt aan een handreiking voor aanbestedingen in het sociaal domein en dat daarin tevens aandacht zal worden besteed aan het onderwerp privacy. Verder gaat Dekker o.a. in op vragen over de toenemende digitalisering van leerlinggegevens en de risico's daaromtrent en vragen over de stand van zaken m.b.t. ontwikkeling van standaarden voor de digitale veiligheid van leerlinggegevens.

Lees hier de kamervragen en antwoorden.

(1) 'Gevoelige gegevens 1800 kwetsbare kinderen op straat', RTL Nieuws (5 september 2017)