wetten

Kamervragen: ondersteuning thuis voor mensen met dementie

11-09-2017

Staatssecretaris Van Rijn beantwoordt vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over ondersteuning thuis voor mensen met dementie. Van Rijn gaat daarbij onder meer in op vragen over waar mensen terecht kunnen die buiten de Wmo vallen, maar niet naar een verpleeghuis willen en hoe toezicht op ondersteuning vanuit de gemeente georganiseerd is.

Van Rijn stelt dat mensen die thuis wonen met een complexe zorgvraag (die niet vanuit de Wmo opgelost kan worden) aanspraak kunnen maken op wijkverpleging en casemanagement vanuit de Zvw. Wanneer de zorgvraag toeneemt en de persoon voldoet aan de criteria voor een indicatie-Wlz, kan deze persoon zorg aan huis ontvangen met een Modulair of Volledig Pakket Thuis.

Van Rijn gaat bij de beantwoording van de Kamervragen tevens in op stappen die gezet worden om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo stelt Van Rijn dat er een bestuurlijk vervolg komt op het Actieplan casemanagement en verwijst Van Rijn naar de meldactie van de NZa voor mensen met dementie en hun mantelzorgers die meer dan zes weken moeten wachten op casemanagement. Verder stelt Van Rijn dat er vanuit de Wmo reeds veel vormen van ondersteuning beschikbaar zijn voor mantelzorgers.

Lees hier de Kamervragen en de antwoorden van Van Rijn.