wetten

Kamervragen: drempels bij het gebruik van de blijverslening

09-10-2017

De blijverslening is een lening waarmee gemeenten hun inwoners kunnen ondersteunen om woningen levensloopbestendig te maken. De lening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). 59 Gemeenten bieden op dit moment de blijverslening aan. Minister Plasterk beantwoordt vragen van de PvdA-Kamerleden Van Dijk en Nijboer over drempels bij het gebruik van de blijverslening.

Plasterk gaat onder meer in op een vraag over het signaal dat in de huidige opzet van de regeling vooral mensen in aanmerking komen die zonder de blijverslening ook de middelen hadden gehad om een levensloopbestendige woning te realiseren.

De minister heeft vernomen dat "SVn bezig is met de ontwikkeling van een blijverslening in andere vorm die tegemoet kan komen aan de ervaren problematiek van mensen met een beperkte AOW of een klein pensioen". Plasterk vermeldt dat dit product naar verwachting medio volgend jaar zal worden aangeboden aan gemeenten.

Lees hier de kamervragen en -antwoorden.