wetten

Kamervragen: bijstandsuitkering voor vluchtelingen

22-02-2018

In het artikel 'Te weinig geld voor bijstandsuitkering vluchtelingen' dat eind vorig jaar verscheen stelt de NOS dat gemeenten miljoenen te kort komen om bijstandsuitkeringen te betalen, omdat het Rijk in haar financiering geen rekening heeft gehouden met toenemende uitgaven als gevolg van de grote vluchtelingenstroom in 2015 en 2016.(1) Staatssecretaris Van Ark (SZW) reageert op vragen van PVV-Kamerleden De Jong, Fritsma, De Graaf en Wilders naar aanleiding van deze berichtgeving.

De Kamerleden van de PVV vragen zich af hoe het kan dat er geen rekening is gehouden met de toegenomen aantallen vluchtelingen met recht op bijstand. Staatssecretaris Van Ark geeft aan dat het tekort in het budget voor bijstandsuitkeringen met één jaar vertraging is voorzien: voor 2016 en 2017 zijn er afspraken gemaakt met de VNG, waarbij is afgesproken dat het Rijk de gemeenten (op aanvraag) een voorschot kan verstrekken om de extra bijstandskosten te dekken.

Uitkering voor statushouders

De problemen met de bijstandsuitkering zijn in de ogen van de Kamerleden echter meer structureel van aard. zij constateren dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond oververtegenwoordigd zijn in de bijstand en opperen om de bijstandsuitkeringen van alle statushouders per direct in te trekken, en dit pas weer te herstellen nadat men minimaal tien jaar in Nederland heeft gewoond.

De Staatssecretaris stelt dat dit zowel niet mogelijk als niet wenselijk is. Ten eerste is het wettelijk en praktisch onmogelijk om onderscheid te maken tussen statushouders, mensen met een migratieachtergrond en overige bijstandsbehoeftigen. Ten tweede is het voor alle ingezetenen van nederland met een inkomen onder het sociaal minimum mogelijk om terug te vallen op een bijstandsuitkering, ongeacht de rechtspositie van andere behoeftigen. Ten derde hebben de gemeenten een stevige financiële prikkel om al hun bijstandsgerechtigden zo veel mogelijk te begeleiden naar de arbeidsmarkt, en wordt er extra aandacht besteed aan het verhogen van de arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond en statushouders.

De Staatssecretaris ziet daarom geen reden om de huidige regelgeving omtrend de bijstandsuitkering aan te passen.

Zie hier de kamervragen.

(1) 'Te weinig geld voor bijstandsuitkering vluchtelingen' NOS