wetten

Kamerbrief: Wet Banenafspraak en Participatiewet

03-07-2017

In deze Kamerbrief informeert staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer over de voortgang van de Banenafspraak. Klijnsma gaat daarbij onder andere in op de duurzaamheid van de banen in de Banenafspraak en informeert over quotaregelingen elders in de Europese Unie. Daarnaast komen diverse onderwerpen met betrekking tot de Participatiewet aan bod.

Klijnsma gaat daarbij onder meer in op de doelstelling van de Participatiewet en de huidige stand van zaken. Verder passeren SW-bedrijven en beschut werk de revue.

Lees hier de Kamerbrief.

Bijlagen:

UWV rapportage 'Duurzaamheid van banen binnen de Banenafspraak'

Analyse van quotaregelingen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking in landen in de EU