wetten

Kamerbrief: werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking

17-01-2018

Het kabinet heeft de ambitie om mensen met een arbeidsbeperking meer kans op werk te bieden. Bij de gemeente en/of het UWV kan een werkvoorziening worden aangevraagd voor ondersteuning bij het werken met een beperking. Uit eerder overleg met het UWV en belangenorganisaties voor visueel beperkten is naar voren gekomen dat de behoefte bestaat om het proces bij de verstrekking van werkplekaanpassingen transparanter te maken en de doorlooptijden te verkorten. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Ark, gaat in een brief aan de Tweede Kamer nader in op de verbetermogelijkheden.

Van Ark bespreekt drie reeds genomen verbetermaatregelen, die betrekking hebben op de uitvoering door het UWV:

1) Het verkorten van de doorlooptijd van aanvraag tot realisatie met drie weken;

2) Het vergoten van de transparantie van de procedure door twee extra contactmomenten (het totaal aantal contactmomenten komt daardoor op vier);

3) Het instellen van een werkgroep die verbeteringen in kaart brengt.

Lees hier de Kamerbrief.