wetten

Kamerbrief: Voortgang Mantelzorg

07-06-2017

"Ik streef naar een samenleving die oog en begrip heeft voor de impact die het verlenen van mantelzorg op mensen heeft en daarmee rekening houdt", zo schrijft Staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer. In deze Kamerbrief bericht Van Rijn over de stand van zaken met betrekking tot mantelzorgondersteuning. Hij gaat daarbij onder meer in op mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, ontspoorde mantelzorg en maatwerk in mantelzorgondersteuning.

Mantelzorgondersteuning in gemeenten

Volgens de Wmo zijn gemeenten verplicht om mantelzorgers te ondersteunen. "Doel is dat mantelzorgers op hun eigen wijze en onverplicht zorg kunnen verlenen", zo schrijft Van Rijn. Hij stelt dat extra aandacht uit moet gaan naar jonge mantelzorgers. Verder stelt Van Rijn dat maatwerk in mantelzorgondersteuning breder kan zijn dan enkel het zorgterrein.

Andere thema's die in de brief aan bod komen zijn:

1. Mantelzorg en dementie

3. Samenspel met formele zorg

4. Integrale blik op mantelzorg

Lees hier de Kamerbrief.