wetten

Kamerbrief: Voortgang actieprogramma Tel mee met Taal

27-11-2017

Het actieprogramma 'Tel mee met Taal', gericht op het voorkomen en aanpakken van laaggeletterdheid, is in 2016 van start gegaan. In deze Kamerbrief worden de resultaten tot dusverre op een rij gezet. "De verwachtingen zijn ruim overtroffen", zo valt te lezen in de Kamerbrief: meer dan 46.000 volwassenen zijn gestart met scholing o.g.v. taal en meer dan 676.000 kinderen zijn bereikt met activiteiten gericht op leesbevordering. Vanaf 2018 stelt het kabinet jaarlijks €5 miljoen beschikbaar voor de aanpak van laaggeletterdheid.

Laaggeletterdheid

Het gaat in Nederland om 1,3 miljoen mensen (tussen de 15 en 65 jaar) die kampen met laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid is daarbij als volgt omschreven: "een breed begrip waarmee beperkte basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) wordt bedoeld". In de Kamerbrief worden de problemen waar laaggeletterden tegenaan lopen, waaronder het begrijpen van overheidscommunicatie, uiteengezet en worden de doelen en resultaten van het actieprogramma 'Tel mee met Taal' besproken.

Lees hier de Kamerbrief.

Bijlage: Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018: Tussenrapportage 2017

Gerelateerd nieuws

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over het sociaal domein. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer