wetten

Kamerbrief: stand van zaken e-health en gegevensuitwisseling in de ggz

20-02-2018

Voor de jaren 2018 en 2019 is vanuit de bestuurlijke afspraken ggz €50 miljoen beschikbaar gesteld ter investering in e-health en informatie-uitwisseling in de ggz. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Kamer in deze brief over de stand van zaken rond deze investeringen.

Om de genoemde investeringen zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren is de Staatssecretaris in gesprek met onder meer GGZ Nederland, MIND en de LVVP, waarbij veel aandacht uit gaat naar het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) voor de ggz. Het doel is om de investeringen af te stemmen op de ervaringen met het VIPP, dat al is ingezet in ziekenhuizen en overige instellingen voor medisch specialistische zorg.

Digitalisering

Een belangrijk doel van de digitalisering is het bevorderen van de eigen regie en zelfredzaamheid van de patiënt. Door digitale inzage in het eigen dossier krijgt de patiënt meer informatie over de stand van zaken en de behandeling, en kan zich daardoor beter voorbereiden op een consult en op de eigen situatie. Op dit moment bestaan er al diverse websites waar patiënten terecht kunnen met specifieke zorgvragen. Desondanks is er nog een lange weg te gaan wat betreft het delen van informatie met de patiënt: onderlinge uitwisseling is gering, en bredere verspreiding hapert. Extra inzet is nodig om de doelstellingen te realiseren.

Lees hier de kamerbrief.