wetten

Kamerbrief: route verkenning zorgval

31-01-2018

Bij de overgang van de Wmo 2015 en/of de Zvw naar de Wlz kunnen cliënten (in de thuissituatie) te maken krijgen met een verandering in de eigen bijdrage en/of een terugval in het aantal uren zorg: de zogenaamde 'zorgval'. Er is onvoldoende inzicht in de problematiek rond deze zorgval. Minister van VWS, Hugo de Jonge, informeert de Tweede Kamer over de route die hij wil volgen ten aanzien van de verkenning naar mogelijke maatregelen om de zorgval te voorkomen.

Terugval in het aantal uren zorg wordt veroorzaakt doordat de Wlz een doelmatigheidsgrens, een maximum bedrag, kent voor de zorg die thuis wordt geleverd. "[E]r zijn cliënten waarvoor deze grens knelt", zo schrijft de Jonge in de Kamerbrief. Om inzicht te krijgen in de aard en omvang van de problematiek worden gegevens uitgevraagd. Mogelijke oplossingsrichtingen die worden onderzocht betreffen vooral "oplossingen die erop gericht zijn om de problematiek rondom de urenval op te lossen", aldus De Jonge. Te denken valt daarbij aan een mogelijke verruiming van de doelmatigheidsgrens.

Lees hier de Kamerbrief.

Redactie Sociaalweb

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over het sociaal domein. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer