wetten

Kamerbrief: reactie onderzoek Nationale ombudsman naar burgerinitiatief

16-05-2018

Op 11 april publiceerde de Nationale ombudsman een onderzoek naar de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven.(1) In deze kamerbrief geeft minister Ollongren (BZK) een inhoudelijke reactie op het rapport van ombudsman Reinier van Zutphen.

Uit het onderzoek van de ombudsman blijkt dat 33% van de respondenten van de vragenlijst (zeer) tevreden is over contact met overheidsinstanties, maar dat 44% er (zeer) ontevreden over is. Uit de verschillende knelpunten en succesfactoren die in het rapport worden opgesomd blijkt dat de meeste verbeteringen te maken zijn in het communicatieproces tussen burger en overheid.

De Minister geeft aan dat steeds meer burgers zelf maatschappelijke vraagstukken op willen pakken, maar dat ze vinden dat de ondersteuning die de overheden daarbij geven nog te kort schiet. Ollongren gaat zich daarom inzetten voor het verbeteren van de samenwerking tussen overheid en burger, wat bijvoorbeeld duidelijk wordt gemaakt in het Actieprogramma Versterking lokale democratie en bestuur, waarover de Kamer nog voor de zomer zal worden bericht.

Zie hier de kamerbrief.

(1) 'Burgerinitiatief: waar een wil is...; Onderzoek naar de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven', Nationale ombudsman, 11 april 2018.