wetten

Kamerbrief: ondersteuning minder zelfredzame jongeren in het onderwijs

12-03-2018

Scholen en gemeenten hebben het aantal jongeren dat het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie teruggebracht van 71.000 jongeren (tussen 12 en 23 jaar) in 2002 naar 23.793 jongeren in 2017. Dit aantal moet verder omlaag, zo schrijft ministier van OCW, Van Engelshoven, in een brief aan de Tweede Kamer waarin zij informeert over maatregelen waarmee scholen en gemeenten ondersteund worden bij een integrale aanpak voor minder zelfredzame jongeren.

De doelstelling van het kabinet is dat het aantal vroegtijdig schoolverlaters in 2020 verder gedaald is naar 20.000. Van Engelshoven schrijft dat er door partijen in het land de afgelopen jaren grote stappen zijn gezet om samen op te trekken voor minder zelfredzame jongeren. Zij wil "deze ontwikkeling nog een stap verder brengen door in het hele land partners de ruimte te geven om die creativiteit te tonen". Lees hier de Kamerbrief voor een nadere toelichting op de aanpak.