wetten

Kamerbrief: Monitoronderzoek Fraudewet en Evaluatie handhavingsbeleid SZW inzake sociale zekerheidswetten

19-07-2017

In deze Kamerbrief informeert Minister Lodewijk Asscher (SZW) de Tweede Kamer over recent uitgevoerde onderzoeken naar de uitvoering van de Fraudewet en naar het handhavingsbeleid van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende sociale zekerheidswetten.

Onderzoek uitvoering Fraudewet

Stimulansz heeft een monitoronderzoek gedaan naar de uitvoering van de Fraudewet door de SVB, het UWV en de gemeenten sinds de uitspraak van de CRvB van 24 november 2014. "Uit het monitoronderzoek blijkt onder andere dat de uitvoeringsorganisaties meer ruimte hebben om maatwerk te leveren bij de uitvoering van de Fraudewet sinds de uitspraken van de CRvB", zo schrijft Asscher aan de Tweede Kamer. Verder komen uit het onderzoek een aantal knelpunten naar voren die ervaren worden door de uitvoeringsorganisaties. Gemeenten blijken vaker knelpunten te ervaren dan het UWV en de SVB.

Handhavingsbeleid SZW sociale zekerheidswetten

PwC heeft het handhavingsbeleid betreffende sociale zekerheidswetten geëvalueerd. "Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat het handhavingsbeleid van SZW functioneert", aldus Asscher. Kansen voor verbetering liggen o.a. bij:

- Het delen van "good en bad practices" tussen SZW, UWV, SVB en gemeenten; en

- "Het gezamenlijk ontwikkelen van methoden voor slimmere data-analyse".

Lees hier de Kamerbrief.

Zie ook:

Monitoronderzoek uitvoering Fraudewet

Evaluatie Handhavingsbeleid Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Foto van het beleid en de uitvoering van de handhaving sociale zekerheidswetten