wetten

Kamerbrief: klacht tegen gemeente over hulp en zorg vanuit de Wmo

15-03-2018

Minister De Jonge (VWS) reageert in deze Kamerbrief op een klacht van mevrouw B. te B. over de gang van zaken rondom de voorziening beschermd wonen voor haar zoon in de gemeente Ooststellingwerf. De klacht heeft betrekking op de geboden ondersteuning en de handelswijze van de gemeente (mevrouw zou niet geïnformeerd zijn over een gemeentelijk onderzoek naar de betreffende locatie).

VWS heeft contact opgemomen met mevrouw B. en met de gemeente Ooststellingwerf. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat mevrouw B. nog niet over het onderzoek naar de aanbieder is ingelicht, omdat het onderzoek nog lopende is. Ook heeft de gemeente de afgelopen periode meermaals keer contact gehad met mevrouw en haar aangeboden haar op de hoogte te stellen van de uitkomsten van het onderzoek.

Op basis van de informatie die de gemeente aan VWS heeft verstrekt, is minister De Jonge "van mening dat de gemeente deze casus op de juiste wijze aanpakt, gelet op haar
toezichthoudende taken in het kader van de Wmo 2015".

Lees hier de kamerbrief.