wetten

Kamerbrief: diverse onderwerpen schuldenbeleid

28-02-2018

Kabinet Rutte-III zegt in het regeerakkoord toe aandacht te besteden aan het terugdringen van schulden en armoede, onder andere door het bieden van effectieve schuldhulpverlening. Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer in deze Kamerbrief over diverse lopende zaken op het terrein van het schuldenbeleid.

Toegang tot schuldhulpverlening

Staatssecretaris Van Ark gaat onder andere in op het thema toegang tot schuldhulpverlening. Daarbij gaat zij in het bijzonder in op onderzoek van de Inspectie van SZW en een recent rapport van de Nationale Ombudsman over dit thema. Hoewel gemeenten stappen hebben gezet om de schuldhulpverlening toegankelijker te maken, blijkt uit beide onderzoeken dat er nog ruimte is voor verbeteringen. "In 12% van de gemeenten [lopen] mensen met financiële problemen het risico dat er een selectie bij de toegangspoort plaatsvindt en wordt uitgevoerd door een medewerker die onvoldoende deskundig is", zo valt te lezen in de Kamerbrief.

Verder passeren in deze Kamerbrief onder meer de volgende onderwerpen de revue:

  • Bereik gemeentelijk beleid: bepaalde groepen zijn moeilijk te bereiken en/of vallen snel weer uit na de start van een bepaald traject. Voor het jaar 2018 zijn twee thema's (moeilijk bereikbare groepen en wijkaanpak) toegevoegd aan de subsidieregeling armoede en schulden.
  • Financïele problemen van cliënten in de maatschappelijke opvang: er lopen momenteel diverse projecten om organisaties en gemeenten te ondersteunen bij deze problematiek.
  • Pilots beschermingsbewind: In drie regio's wordt middels pilots gekeken hoe samenwerking tussen gemeenten, rechtbanken en bewindvoerders vorm gegeven kan worden. Uit de voorbereiding van de pilots is gebleken dat samenwerking tussen deze drie partijen kan leiden tot meer inzicht en grip bij gemeenten op instroom in bewind.

De staatssecretaris zal de Kamer later dit voorjaar informeren over de brede schuldenaanpak van het kabinet.

Lees hier de Kamerbrief.