wetten

Kamerbrief: passend onderwijs

21-06-2017

In augustus 2014 werd het passend onderwijs ingevoerd, met als doel "om voor álle kinderen een zo passend mogelijke plek te realiseren". Daarmee hebben scholen een 'zorgplicht' gekregen. In deze Kamerbrief blikt Staatssecretaris Dekker terug op bijna drie jaar passend onderwijs en wordt de tussenbalans opgemaakt.

In de Kamerbrief schrijft de staatssecretaris over de beweegredenen die ten grondslag lagen aan de invoering van passend onderwijs. Vervolgens gaat Dekker aan de hand van drie centrale thema's nader in op de stand van zaken met betrekking tot passend onderwijs. De drie thema's zijn: 1) passend onderwijs op school; 2) samenwerkingsverbanden passend onderwijs; en 3) de afstemming met jeugdhulp en zorg. Volgens Dekker zijn er al veel positieve resultaten behaald. "Ik concludeer dan ook dat het stelsel in de huidige vorm werkt en er geen grote nadere stelselwijzigingen nodig zijn", aldus de staatssecretaris.

Lees hier de Kamerbrief.

Bijlagen:

Bestuurlijk overleg en afstemming met jeugdhulp

Tweede vervolgmeting ervaren bureaucratie in de school

Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs deel 3

Voortgang volgens directeuren samenwerkingsverbanden

Case studie naar passend aanbod en ontwikkelingsperspectief

Ervaren bureaucratie en tevredenheid passend onderwijs

Passend onderwijs in pers en politiek Deel I

Keuzevrijheid ouders kinderen met extra ondersteuningsbehoefte

Eerste meting in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs