wetten

Kamerbrief: aanpak jeugdwerkloosheid

01-06-2017

"Kwetsbare jongeren worden door de flexibiliteit op de arbeidsmarkt (...) nog eens extra kwetsbaar", zo schrijven minister Asscher en minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer. Hoe helpen we deze groep jongeren aan het werk? Asscher en Bussemaker gaan in deze Kamerbrief in op initiatieven die reeds ontplooid zijn om deze groep te ondersteunen bij het vinden van en het voorbereiden op werk, zoals het programma 'Matchen op werk' en de 'City Deal Aanpak Jeugdwerkloosheid', en geven aan welke resultaten daarmee zijn bereikt.

Verder geven de ministers van SZW en OCW aan welke plannen zij hebben om deze groep blijvend te ondersteunen. In de Kamerbrief wordt specifiek ingegaan op ondersteuning voor:

- Jongeren die zich in hun eentje niet redden op de arbeidsmarkt: Programma Matchen op werk

- Jongeren met een migrantenachtergrond: Gelijke kansen en LOB

- Jongeren zonder startkwalificatie: oplossingen in het sociaal domein

Lees hier de Kamerbief.

Bijlage: Monitor Matchen op werk

Zie ook: 4 tips om werkloze jongeren beter te bereiken