wetten

Antwoord op Kamervragen: gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd

06-12-2017

“Het is aan gemeenten om de privacy te waarborgen van de jeugdigen voor wie zij jeugdhulp inzetten”, aldus De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in reactie op Kamervragen uit november. D66 en VVD hadden de minister gevraagd uitleg te geven toen bleek dat veel gemeenten ervoor kiezen jongeren in jeugdzorg niet uit te nodigen voor een cliëntervaringsonderzoek(1).

Het waarborgen van de privacy is een belangrijke reden voor gemeenten om van het onderzoek af te zien, stelt de minister. “Indien gemeenten jongeren en hun ouders schriftelijk uitnodigen voor deelname aan het cliëntervaringsonderzoek, is het van groot belang dat gewaarborgd is dat voor de betrokkene jongeren geen (veiligheids)problemen ontstaan door het versturen van een verzoek om deel te nemen aan een cliëntervaringsonderzoek. (…) Om het zekere voor het onzekere te nemen, kiezen gemeenten er soms voor om jongeren vanaf zestien jaar niet aan te schrijven voor het cliëntervaringsonderzoek.”

Gemeenten schrijven jeugdigen per brief aan. De ontvangst van een dergelijke brief kan tot spanningen en mogelijk zelfs (veiligheids)problemen leiden in de thuissituatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een jongere die anoniem of zonder medeweten van zijn ouders jeugdhulp ontvangt, of op een geheim adres verblijft. De minister wijst erop dat dergelijke onderzoeken steeds vaker via digitale uitvragen worden uitgevoerd zodat het (veiligheids)risico wordt verminderd.

Lees hier de Kamervragen en -antwoorden.

(1) Kamervragen: Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd

Redactie Sociaalweb