wetten

Aanbiedingsbrief: Landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’

20-03-2018

Op 8 maart jl. ondertekende minister van VWS, Hugo de Jonge, samen met 40 andere partijen het Pact voor de Ouderenzorg. Het eerste programma binnen dit pact is inmiddels gelanceerd:'Eén tegen eenzaamheid', met als doel eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. De minister streeft in het programma naar een "jaarlijks bezoek aan huis bij iedere 75-plusser". 

"[M]eer dan de helft van de 75-plussers [geeft] aan zich matig tot ernstig eenzaam te voelen", zo schrijft De Jonge in de aanbestedingsbrief. Langs twee actielijnen wil de minister het tij keren:

1) Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken;
2) Het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid.


De Kamer wordt jaarlijks op de hoogte gehouden van de voortgang van het programma. Programma's over "Verpleeghuiszorg" en "Langer Thuis" volgen naar verwachting in april en mei.


Lees hier de Aanbestedingsbrief.