Wat is het project 'Safe at Home'?

Antwoord

'Safe at Home' is een door de EU gefinancierd project om woningcorporaties bewust te maken van de rol die zij kunnen spelen bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. In Nederland wordt het project uitgevoerd door Kadera.

Datum: 4 mei 2017