Wat is de omvang van laaggeletterdheid in Nederland?

Antwoord

"Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen", aldus Stichting Lezen & Schrijven. Volgens deze stichting zijn er in Nederland 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die laaggeletterd zijn.

Datum: 6 juni 2017