Wat gebeurt er met een erfenis als iemand in de bijstand én in de WSNP zit?

Vraag

Belanghebbende ontvangt al enkele jaren bijstand en zit in de WSNP. Zij ontvangt een grote erfenis. Normaal zouden we terugvorderen, maar nu gaat het naar de boedel van de WSNP en kan zij er – volgens haar bewindvoerder – niet over beschikken. Wat nu?

Antwoord

De aanspraken op een erfdeel uit een nalatenschap ontstaan op de datum van het overlijden van de erflater (ECLI:NL:CRVB:2007:BB3921). Dit is anders als een belanghebbende een erfenis onder het voorrecht van boedelbeschrijving heeft aanvaard (ECLI:NL:CRVB:2002:AF1686). Dat betekent dat het recht op bijstand wordt beoordeeld op het moment dat de aanspraak bestond, dus bij het overlijden van de erflater. Is het vermogen nog steeds lager dan de maximale vermogensgrens, dan is er niets aan de hand. Is het hoger dan de vermogensgrens, dan leidt dat tot terugvordering. Deze schuld kan worden ingebracht in de WSNP. Is het vermogen zo hoog dat er nog steeds geen recht op bijstand zou zijn, dan speelt de vraag of belanghebbende over het geld kan beschikken. Kunnen alle schulden afgelost worden met de erfenis en blijft er dan nog iets over? Of is de erfenis niet toereikend en loopt de WSNP door? In dat geval kan betrokkene niet beschikken over het vermogen en zal de uitkering doorlopen.

Datum: 17 oktober 2017