Recht op bijstand?

Vraag

In de handreiking migranten en bijstand die Stimulansz in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte, staat dat EU-burgers recht hebben op zes maanden bijstand als zij korter dan een jaar gewerkt hebben. Geldt hier ook een minimum vereiste? En is er verschil als je werkt via een uitzendbureau?

Antwoord

In de EU-wetgeving is geen minimale arbeidsduur vastgelegd.

Er moet wel sprake zijn van:

• reële en daadwerkelijke arbeid

• onvrijwillige werkloosheid

• een inschrijving bij UWV

Theoretisch kan zo na een paar dagen werk (bijvoorbeeld als uitzendkracht) recht ontstaan op zes maanden bijstand, maar dat zal in de praktijk niet vaak voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld al niet op als iemand zich laat ontslaan of op staande voet ontslagen wordt. Een fake baan bij familie of vrienden zal daarom niet helpen. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat iemand een korte periode seizoenswerk heeft gedaan, zoals de aspergestekers.

Datum: 9 februari 2018