Opvang van dakloze gezinnen in hotels: wat is het effect op deze gezinnen en kinderen?

Antwoord

Volgens de ombudsman van Amsterdam, Anne Martien van der Does, zorgt het voor "hele grote onrust en geen normaal gezinsleven". En verder stelt Van der Does dat "onzekerheid over de toekomst bij de ouders [door]werkt (...) op de kinderen.

Datum: 25 april 2017