Mogen inkomsten geschat worden?

Vraag

De ene gemeente zegt dat inkomsten niet geschat mogen worden. De andere gemeente zegt dat dit wel mag, maar alleen als de kandidaat zelf de schatting maakt. Een derde gemeente schat sowieso. Wat is juist?

Antwoord

Het is vaste rechtspraak dat de Participatiewet geen grondslag biedt om op de bijstand van een klant een fictief vastgesteld bedrag te korten wegens wisselende inkomsten die de klant naar verwachting van de gemeente in de toekomst zal hebben. Uit artikel 58, vierde lid, van de Participatiewet valt af te leiden dat het inkomen van een klant, die over wisselende inkomsten beschikt, eerst in aanmerking wordt genomen nadat de hoogte van dat inkomen is komen vast te staan. Denkbaar is hooguit dat in overleg met de klant de afspraak wordt gemaakt dat hij elke maand een schatting maakt, als ook hij daar het belang van inziet.

Lees verder over dit onderwerp in het dossier Participatiewet.

Datum: 8 mei 2018