Mag uitbreiding van het zwemvangnet met diploma B? En zo ja, moet dit apart geregistreerd worden?

Vraag

De extra middelen voor kinderen in armoede zijn bedoeld voor aanvullend beleid. Onze gemeente heeft een zwemvangnet. We willen dat zwemvangnet gaan uitbreiden met diploma B, omdat de zwemvaardigheid met diploma A fragiel is. Mag dat en moet dit apart geregistreerd worden?

Antwoord

Ja, dit is een aanvulling op bestaand beleid dat in natura ten goede komt aan kinderen in armoedesituaties. De kosten van de zwemles bestaan uit het gebruik van het zwembad en de uren van de zwemleraar. In de boekhouding van de gemeente moet deze uitbreiding zichtbaar zijn. Voor de besteding van de gelden moet verantwoording aan de gemeenteraad afgelegd worden.

Datum: 31 oktober 2017