Heronderzoek in de participatiewet?

Vraag

Sinds de invoering van de Wet werk en bijstand in 2004 en daarmee de afschaffing van de Regeling Administratieve Uitvoeringsvoorschriften (RAU) zijn gemeenten niet meer verplicht om heronderzoeken uit te voeren. Nagenoeg elke gemeente ziet daar dan ook van af. Is dat verstandig?

Antwoord

Geen heronderzoeken (lees: gesprekken) betekent geen contact met cliënten en daarmee (te) weinig informatie over wat cliënten doen en wat hen beweegt. Daar ligt dan ook een risico op fraude. Bestuurskundige Menno Fenger heeft daar een uitgesproken mening over en zegt: “Probeer als gemeente je cliënt echt te kennen.” Hij is voorstander van meerdere gesprekken per jaar.

Cliënten vaker zien heeft drie effecten:
1. Potentiële fraudeurs worden afgeschrikt als ze regelmatig op gesprek moeten komen.
2. Cliënten worden tijdig ingelicht en fraudesignalen komen in een vroeg stadium aan het licht.
3. Cliënten kunnen door vaker en regelmatiger contact gemakkelijker ondersteund of geactiveerd worden om werk te zoeken of vrijwilligerswerk te doen.

Datum: 8 maart 2018