Beschut werk stoppen?

Vraag

Het kan voorkomen dat een klant met een indicatie en een arbeidscontract voor beschut werk een herindicatie krijgt. Op basis daarvan wordt de indicatie beschut werk ingetrokken, bijvoorbeeld omdat het zelfs in de beschutte werkomgeving te lastig is voor de klant of juist omdat de klant in staat is om een garantiebaan in te vullen. Kan het sw-bedrijf het arbeidscontract beschut werk beƫindigen vanwege de intrekking van de indicatie beschut werk door het UWV?

Antwoord

Aan de indicatie beschut werk zit geen geldigheidstermijn. Als de situatie verandert of verbetert, is het wel mogelijk een herindicatie aan te vragen. Op basis daarvan kan de indicatie worden beƫindigd. Op een beschut werk-dienstverband is het arbeids- of ambtenarenrecht van toepassing, inclusief alle daarbij behorende ontslaggronden. Puur het vervallen van de indicatie is geen ontslaggrond. Mogelijk kan een traject naar arbeidsongeschiktheid worden ingezet.

Datum: 4 oktober 2017