Auteurs
 • Frank Schalken

  Frank Schalken is oprichter VraagApp. → Lees meer

 • Ingeborg Lunenburg

  Ingeborg Lunenburg is zelfstandig adviseur en opleider in het sociaal domein. Zij schrijft met regelmaat over de uitvoering van wetten met het juridisch kader als uitgangspunt. → Lees meer

 • Nathalie Baas

  Nathalie Baas is senior adviseur mantelzorg en projectleider bij Zet. → Lees meer

 • Karin Goes

  Karin Goes is specialist sociaal domein bij SCIOPENG. → Lees meer

 • Lydia Meijerink

  Lydia Meijerink is adviseur bij JSO. → Lees meer

 • Mustafa Tuncer

  Mustafa Tuncer is Adviseur Sociaal Domein bij Adjust Sociaal Resultaat. → Lees meer

 • Willemijn van der Wel

  Willemijn van der Wel is sinds april 2016 als advocaat werkzaam bij AKD in Amsterdam in de vakgroep Overheid en Onderneming. Zij richt zich op de juridische begeleiding en advisering van partijen in de zorgsector. → Lees meer

 • Aline Molenaar

  Aline Molenaar is directeur en oprichter van Per Saldo. → Lees meer

 • Renée Müller

  Renée Müller studeerde in 2016 af aan de Hogeschool voor de Journalistiek in Tilburg. Daarvoor was ze al enige tijd werkzaam als freelancer voor landelijke tijdschriften en regionale dagbladen. Op dit moment is ze actief als redacteur, blogger, tekstschrijver en Online Marketeer bij UnitedConsumers. → Lees meer

 • Bob van Nuland

  Bob van Nuland is opleidingsadviseur schulddienstverlening bij SCIOPENG. → Lees meer

 • Marijke Coert

  Marijke Coert is gecertificeerd Individueel Coach en Specialist Eenzaamheid. Zij heeft ruim 40 jaar ervaring opgedaan op HRM-gebied in advisering, coaching en begeleiding van leidinggevenden en medewerkers. Zij volgde van 2002 tot 2005 de Hbo-opleiding Personeel & Arbeid, waarna zij in 2014/2015 de beroepsopleiding coaching afrondde bij de Academie ... → Lees meer

 • Louis Pronk

  Louis Pronk is adviseur en procesbegeleider bij JSO. → Lees meer

 • Vincent Raats

  Vincent Raats is interim manager en adviseur bij SCIOPENG. → Lees meer

 • Harrie Kemps

  Harrie Kemps is oud-voorzitter Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie (PGraad). → Lees meer

 • Andries Terpstra

  Andries Terpstra is (interim)adviseur bedrijfsvoering bij Stimulansz. Hij heeft een brede interesse en taken: gespecialiseerd in handhaving en interne controle binnen het sociaal domein. Andries heeft grote ervaring in het doorlichten van organisaties op het gebied van formatie, efficiency en effectiviteit. Hij verzorgt aanvragen Vangnetregeling vo ... → Lees meer

 • Iris Hendriksen

  Iris Hendriksen is Senior Associate bij Stibbe. → Lees meer

 • Eveline Wouters

  Eveline Wouters is werkzaam bij Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie, Lectoraat Health Innovations and Technology en Tranzo, Kennisnetwerk Zorginnovatie. → Lees meer

 • Vera Hermanns

  Vera Hermanns is senior adviseur bij BMC Advies. → Lees meer

 • Jim Retra

  Jim Retra is teamlid Dementievriendelijke Gemeenschappen en adviseur bij Stichting Zet. → Lees meer

 • Eliëtte Vaal

  Eliëtte Vaal is sinds haar afstuderen aan de Universiteit van Amsterdam (2009) werkzaam binnen de praktijkgroep Intellectual Property & Technology. Eliëtte houdt zich bezig met het Intellectueel Eigendomsrecht en het ICT- Media- en Privacyrecht. Zo behandelt zij inbreukzaken, zaken over misleidende reclame en stelt zij diverse ICT- en licentieo ... → Lees meer

 • Esther Schaake

  Esther Schaake is advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Haar bijzondere interesse gaat uit naar het algemeen bestuursrecht en het gezondheidsrecht. Esther is redactielid van Jurisprudentie voor Gemeenten (JG) en Gezondheidsrecht Updates. → Lees meer

 • Jocelyne Tophoff

  Jocelyne heeft als specialisatie contracteren, inkoop/aanbesteding en Staatssteun/Wet markt en overheid. Haar ervaring en het feit dat zij een gekwalificeerd mediator is, maakt haar daarnaast tot een zeer bekwaam onderhandelaar. Jocelyne heeft ruime ervaring als adviseur van bedrijven en overheidsinstanties, zowel in de functie van ingehuurd advoc ... → Lees meer

 • Sander Tempel

  Sander Tempel is gespecialiseerd in Gezondheidsrecht. Sander voorziet gemeenten (sociaal domein) zorgaanbieders, zorgprofessionals en koepelorganisaties van voorlichting, ondersteuning en advies in gezondheidsrechtelijke kwesties. Sander helpt onder meer bij problemen en vragen op het gebied van gezondheidsrecht in het sociaal domein (WMO 2015, ... → Lees meer

 • Gert Ranter

  Gert Ranter is als senior adviseur verbonden aan BMC en werkt met name voor samenwerkende gemeenten op het gebied van de decentralisaties in het sociale domein. Het bij elkaar brengen van de opvattingen van de gemeenten (en aanbieders) en de uitvoering ter hand nemen, zijn daarbij belangrijke onderdelen. Hij heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke ... → Lees meer

 • Kees-Jan van de Werfhorst

  Kees-Jan werkt sinds 2011 bij BMC. Hij heeft een sterke affiniteit met onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief. Kees-Jan heeft opdrachten uitgevoerd voor verschillende overheden (nationaal en lokaal), rekenkamers, belangenorganisaties, vakbonden en zorg- en welzijnsinstellingen. Daarbij is hij projectleider, of werkt hij als onderzoeker binne ... → Lees meer

 • Karin Verbeek

  Karin Verbeek is sinds 2012 verbonden aan BMC. Zij heeft als procesbegeleider en steller van visie- en beleidsstukken verschillende opdrachten op het gebied van de transitie AWBZ en de transformatie van het sociaal domein uitgevoerd. Zij is een beschouwende en resultaatgerichte adviseur met kennis van en oog voor de samenhang en complexiteit van ma ... → Lees meer

 • Martijn van der Veen

  Martijn van der Veen is sinds 2008 als privacydeskundige betrokken bij privacyprojecten in het publieke en not-for-profit domein. Als functionaris voor gegevensbescherming richt hij zich op de organisatorische aspecten van privacy zoals het opzetten van beleid en inrichten van governance. Hij schreef in verschillende vakbladen over de raakvlakken v ... → Lees meer

 • Denia Schrauwen-Uitdehaag

  Denia Schrauwen-Uitdehaag is opleidingsadviseur Wmo en Jeugd, Trainer en Coach bij SCIOPENG. → Lees meer

 • Maarten Simons

  Maarten Simons is adviseur bij Stimulansz en ontwikkelt en implementeert tools op het gebied van kwaliteit en privacy voor verbetering van de gemeentelijke bedrijfsvoering. → Lees meer

 • Eylem Köseoglu

  Eylem Köseoglu is Senior adviseur sociaal domein bij PIANOo. → Lees meer

 • Frans Vos

  Frans Vos is partner en senior adviseur bij BMC, en is gespecialiseerd in het Sociaal Domein. → Lees meer

 • mr. Sophie Groeneveld

  mr. Sophie Groeneveld is advocaat en werkzaam bij AKD. → Lees meer

 • Toine Ernes

  Toine Ernes is trainee bij Zet. → Lees meer

 • Stefan ten Hertog

  Stefan ten Hertog is werkzaam als advocaat binnen de praktijkgroep Overheid en Onderneming van AKD. → Lees meer

 • Ariana van der Slikke

  Ariana van der Slikke is opleidingsadviseur en specialist Wmo bij SCIOPENG. → Lees meer

 • Amy Elzakkers

  Amy Elzakkers is advocaat bij Pels Rijcken. → Lees meer

 • Joost Clarenbeek

  Joost Clarenbeek is adviseur bij KplusV. → Lees meer

 • Paul Oostveen

  Paul Oostveen is adviseur bij KplusV. → Lees meer

 • Heleen Rijnkels

  Heleen Rijnkels is senior adviseur sociaal domein bij BMC Advies. → Lees meer

 • Machteld Koelewijn

  Machteld Koelewijn is partner sociaal domein bij BMC Advies. → Lees meer

 • Jacqueline Bakker

  Jacqueline Bakker is Letselschadeadviseur zorg en voorzieningen bij Factum. → Lees meer

 • Lizette van Geene

  Lizette van Geene is Tendermanager bij SCIOPENG. → Lees meer

 • Peter Haas

  Peter Haas heeft een bedrijfspsychologische, criminologische en bestuurskundige achtergrond en een rijke ervaring in verschillende rollen. Van medewerker tot (interim)manager en van adviseur tot programmamanager op de gebieden jeugdcriminaliteit, verslavingszorg, leefbaarheid en veiligheid, meervoudige probleem gezinnen, jeugdzorg, sociale zekerhei ... → Lees meer

 • Tea Keijl

  Tea Keijl werkt als freelance journalist in het sociaal domein. Met dank aan René van der Velden, oud-journalist dagblad BN/De Stem en regiobestuurslid van De Zonnebloem. → Lees meer

 • mr. Jorrit van der Weide

  Jorrit van der Weide is advocaat bij Pels Rijcken en voert een civielrechtelijke praktijk met de nadruk op het insolventierecht. → Lees meer

 • Ad van Mierlo

  Ad van Mierlo is directeur van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving. → Lees meer

 • Gjalt Jellesma

  Gjalt Jellesma is voorzitter en woordvoerder van BOinK. BOinK is de belangenvereniging voor ouders met kinderen in de kinderopvang en peuterspeelzalen met meer dan 4.500 oudercommissies als lid. → Lees meer

 • Floor Bentfort van Valkenburg

  Floor Bentfort van Valkenburg is een echte Wmo-specialist. Ze ondersteunt gemeenten op het juridisch terrein van de Wmo, Wlz, Jeugdwet en GPK en helpt hen bij het maken van Wmo-beleid. Daarnaast begeleidt ze gemeenten bij bezwaar- en (hoger) beroepszaken en bij het opstellen van verordeningen of beleidsstukken. Floor beantwoordt ook uitvoeringsvrag ... → Lees meer

 • Ton van der Linden

  Ton van der Linden is business analist bij De Zorgcirkel. → Lees meer

 • Jeroen Bering

  Jeroen Bering is partner bij Key Groep. → Lees meer

 • mr. dr. Matthijs Vermaat

  mr. dr. Matthijs Vermaat is advocaat bij Van der Woude de Graaf Advocaten. → Lees meer

 • Eelkje van de Kuilen

  Eelkje van de Kuilen is advocaat en partner bij AKD. → Lees meer

 • Frank Angenent

  Frank is adjunct-directeur en teammanager bij Stimulansz en heeft een brede scope op het sociaal domein. Zijn persoonlijke ambitie is om de publieke dienstverlening in het sociaal domein naar een hoger plan tillen. Hij ontwikkelt samen met klanten nieuwe concepten en instrumenten om dit te verwezenlijken. → Lees meer

 • mr. Renske Imkamp

  mr. Renske Imkamp is advocaat bij Van der Woude de Graaf Advocaten. → Lees meer

 • Wiebrand Top

  Wiebrand Top is senior adviseur en partner bij BMC Advies. → Lees meer

 • Hedwig den Herder

  Hedwig den Herder is advocaat bij AKD. → Lees meer

 • Illya Soffer

  Illya Soffer is sinds 2014 directeur van Ieder(in). Ze studeerde politicologie en voordat ze bij Ieder(in) in dienst trad, werkte ze als campagnestrateeg en verandermanager voor verschillende overheden en maatschappelijke organisaties. Gedreven door haar professionele en ervaringsdeskundigheid (zij heeft een zoon met een verstandelijke beperking), ... → Lees meer

 • Paul Hulst

  Paul Hulst is bestuurder van impegno Nederland. → Lees meer

 • Nikee Groot

  Nikee Groot is advocaat bij AKD. → Lees meer

 • Kim Stroucken

  Kim Stroucken is Teammanager Participatie, werkzaam bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. → Lees meer

 • Lilian van Donk

  Lilian van Donk is consultant bij Key Groep. → Lees meer

 • Joris Rijken

  Joris Rijken is advocaat bij AKD en niet-praktiserend arts. Hij is gespecialiseerd in de contractering en regulering van zorg. Joris treedt vooral op voor zorgaanbieders. Hij assisteert hen bij zorginkoop, materiële controles en contacten met de NZa, de IGZ en andere toezichthouders. → Lees meer

 • Karel Piethaan

  Karel Piethaan is partner bij Key Groep. → Lees meer

 • Maria Verwoerd

  Maria Verwoerd is consultant bij Key Groep. → Lees meer

 • Itske de Boer

  Itske de Boer is advocaat bij Immix Advocaten. → Lees meer

 • Anitra Vink

  Anitra Vink is Wmospecialist bij Stimulansz. Zij ondersteunt gemeenten op het terrein van de indicatiestelling voor de Wmo 2015 vanuit een rijke praktijkervaring als indicatiesteller voor verschillende gemeenten. Anitra beantwoordt ook uitvoeringsvragen over de Wmo 2015 en de Jeugdwet via de digitale helpdesks van Stimulansz. Anitra is een ervaren ... → Lees meer

 • Wiljan de Jong

  Wiljan de Jong is bij Stimulansz specialist in kwaliteitsverbetering. Hij ontwikkelt tools zoals KiC (Kwaliteit in Controle), hét programma voor kwaliteitscontrole voor ruim 200 gemeenten en andere publiek dienstverleners. En PInzicht, een totaaloplossing voor het in control brengen van het privacy- en informatieveiligheidsbeleid. → Lees meer

 • Rob van Egeraat

  Rob van Egeraat is senior adviseur bij Zet. → Lees meer

 • Hans Arends

  Hans Arends is adviseur gemeenten en sportaanbieders bij Kenniscentrum Sport. → Lees meer

 • Bas Timman

  Bas Timman is bestuurslid Jeugdzorg Nederland en bestuurder Jeugdformaat. → Lees meer

 • Marjolein Broese van Groenou

  Marjolein Broese van Groenou is hoogleraar Informele Zorg aan de Vrije Universiteit Amsterdam. → Lees meer

 • Miep van den Boom

  Miep van den Boom is adviseur Wmo bij Factum Advies. → Lees meer

 • Mr. Lotte van der Burg

  Mr. G.K. (Lotte) van der Burg is jurist bij SCIOPENG. → Lees meer

 • mr. Alexander Brouns

  Mr. Alexander Brouns is jurist, expert en praktijkman en werkt bij een gemeente. Hij is al jaren juridisch vertegenwoordiger van een gemeente bij rechtszaken bij rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep. → Lees meer

 • Bert Doek

  Bert Doek is strategisch adviseur communicatie en public affairs bij Cedris. Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. → Lees meer

 • Oliver Verzuu

  Oliver Verzuu is directeur/ambassadeur van Stichting BuurtWelzijn. Hij zet zich in voor het bevorderen van sociale samenhang in buurten. BuurtWelzijn maakt het mensen makkelijker om in hun woonomgeving met elkaar in verbinding te komen. Zo groeien wij naar een samenleving waarin eigen regie en samenredzaamheid tot een fijner Nederland zal leiden. → Lees meer

 • Harm Draad

  Harm Draad is adviseur Sociaal Domein bij Adjust. → Lees meer

 • Chris Goosen

  Chris Goosen is senior adviseur leren en ontwikkelen bij Stimulansz. → Lees meer

 • Lennaert de Jong

  Lennaert de Jong is advocaat arbeidsrecht. → Lees meer

 • Barbera van der Meulen

  Barbera van der Meulen doet voor haar studie Sociaal-Juridisch Dienstverlening een afstudeeronderzoek naar beschermingsbewind bij Stimulansz. → Lees meer

 • André van Maaswaal

  André van Maaswaal is regiomanager Zuid-Oost bij SCIOPENG. → Lees meer

 • Martijn Hautvast

  Martijn Hautvast is klantmanager Werk en Inkomen bij SCIOPENG. → Lees meer

 • Bianca Drachman

  Bianca Drachman is regiomanager bij SCIOPENG. → Lees meer

 • Sjaak van der Heul

  Sjaak van der Heul is advocaat en is werkzaam in de vakgroep aanbesteding, mededinging en staatssteun op de sectie Overheid & Vastgoed bij Dirkzwager. → Lees meer

 • Goof van Westing

  Goof van Westing is adviseur sociaal domein bij Adjust. Goof heeft al vele organisaties ondersteund bij beleidsvraagstukken en het opzetten van verandertrajecten in het sociaal domein. Hij beschikt over inhoudelijke kennis van de WMO, WLZ en Jeugdwet. Hij werkt als beleidsmedewerker, toezichthouder en contractmanager. Goof houdt zich voornameli ... → Lees meer

 • Peter Paul J. Doodkorte

  Peter Paul J. Doodkorte is als senior adviseur verbonden aan Vondel & Nassau, een landelijk werkend adviesbureau voor sociaal domein en overheden. → Lees meer

 • mr. Joris Bax

  mr. Joris Bax is aanbestedings- en bouwrechtadvocaat bij Dirkzwager. → Lees meer

 • Peer van der Helm

  Peer van der Helm is lector bij het Expertisecentrum Jeugd aan de Hogeschool Leiden. → Lees meer

 • Tom de Haas

  Tom de Haas is zelfstandig adviseur en schrijver. Sinds 1989 is hij als adviseur werkzaam op het terrein van arbeids- en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking. Zijn werkvelden zijn de gemeenten, de sociale werkvoorziening, uitvoerders van de Participatiewet en instellingen voor zorg en welzijn. → Lees meer

 • Ingrid Dam

  Ingrid Dam is adviseur bij Zet en betrokken bij het programma Brabant Dementievriendelijk in 2020. → Lees meer

 • Karlijn Roex

  Karlijn Roex is als promovenda verbonden aan het Max Planck Instituut in Keulen. → Lees meer

 • Tineke Hoogendijk

  Tineke Hoogendijk is senior beleidsadviseur bij Factum Advies. → Lees meer

 • Marvin Ouwehand

  Marvin Ouwehand is zelfstandig adviseur en staat lokale overheden en zorginstellingen bij om de zakelijke kant op orde te krijgen. → Lees meer

 • Christian de Ruiter

  Christian de Ruiter is advocaat Europees & Mededingingsrecht bij AKD advocaten & notarissen. → Lees meer

 • Judith Nuijens

  Judith Nuijens is eindredacteur van Sociaalweb. → Lees meer

 • Sven Snijer

  Sven Snijer is ervaringsdeskundige in jeugdzorgzaken en verzorgt reeds vijf jaar de redactie van de blog Jeugdzorg Dark horse. → Lees meer

 • Hans Reitsma

  Hans Reitsma is senior adviseur bij Factum Advies. → Lees meer

 • Fanny van Crey

  Fanny van Crey is adviseur bij Zet. Zij doet onderzoek, brengt partijen bij elkaar en levert praktisch-toepasbare adviezen. → Lees meer

 • Redactie Sociaalweb

  → Lees meer

 • Anja van der Schoot

  Anja van der Schoot is adviseur bij Stichting Zet. → Lees meer

 • Barbara van Kesteren

  Binnen het team Sociaal Domein van inkoop- en adviesbureau Adjust lever ik een bijdrage aan het oplossen van actuele vraagstukken van gemeenten op de gebieden van inkoop van zorg, contractbeheer en contractmanagement. Deze onderdelen worden bij verschillende gemeenten op vele verschillende manieren ingericht. Doelstelling is echter altijd om met de ... → Lees meer

 • Gerrit van Romunde

  Gerrit van Romunde is adviseur bij Stimulansz en gespecialiseerd in het brede arbeidsmarktbeleid. Met een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen weet hij strategie, beleid en uitvoering in het sociaal domein tot een logisch en werkend geheel te vormen. → Lees meer

 • Karin van Nuland

  Karin van Nuland is armoede- en schuldhulpspecialist bij Stimulansz. Door haar brede werkervaring binnen het sociale domein legt Karin in haar werkzaamheden verbindingen tussen de verschillende beleidsterreinen. Ze adviseert gemeenten en wijkteams, zowel over concrete casuïstiek als over beleidsvraagstukken. → Lees meer

 • Sjaak Blenk

  Als voormalig directeur van een welzijnsinstelling is Sjaak Blenk gespecialiseerd in het brede welzijnsterrein en de transformatie van het sociaal domein. → Lees meer

 • Robert van Andel

  Robert van Andel werkt als opleidingscoördinator bij SCIOPENG. → Lees meer

 • Wilma Kuiper

  Wilma Kuiper is bij Stimulansz werkzaam als adviseur, trainer en expert op het gebied van cliëntenparticipatie, armoede en sociale coöperaties. Het perspectief van cliënten en burgers staat bij haar centraal. → Lees meer

 • Jeroen de Vries

  Jeroen de Vries werkt als schulddienstverlener bij SCIOPENG. → Lees meer

 • Mr. Floor Sonnemans

  Floor Sonnemans is werkzaam als juriste voor SCIOPENG. Zij is gespecialiseerd in het sociaalzekerheidsrecht, meer specifiek de Wmo 2015 en de Participatiewet alsook de Wet Werk en Zekerheid. → Lees meer

 • Marian Zandbergen

  Expert op het gebied van preventief jeugdbeleid, jeugdhulp en coaching & mentoring van jongeren. Sterk in projectleiding en -coördinatie. Heeft een proactieve, doelgerichte werkhouding en een scherp oog voor samenwerking. → Lees meer

 • Marjon Breed

  Marjon is een senior adviseur met brede kennis en ervaring binnen zowel de zorg als de Wmo. Marjon is inzetbaar als projectleider, projectmanager en (beleids)adviseur en begeleidt aanbieders en gemeenten bij de transformatie in het sociale domein. Zij zoekt en vindt de verbinding in een omgeving met verschillende belanghebbenden en schakelt gemakke ... → Lees meer

 • José Hendriksen

  José Hendriksen is directeur-bestuurder van Stimulansz, kennisleider in het sociaal domein. Daarvoor werkte ze als algemeen directeur bij FNV Bondgenoten. Naast het werk bij Stimulansz is José commissaris bij Sité woondiensten in Doetinchem, toezichthouder bij IVN (Instituut voor natuureducatie) en boardmember bij de internationale organisatie Fou ... → Lees meer

 • Sanne Leijen

  Sanne Leijen is jurist bij Stimulansz en specialist op het gebied van de Participatiewet en privacywetgeving. Ze is een ervaren jurist met een sociale blik, altijd op zoek naar een oplossing waarmee beide partijen verder kunnen. → Lees meer

 • Corinne Berhitu

  Corinne Berhitu is jurist bij Stimulansz. Corinne houdt alle ontwikkelingen op het gebied van schuldhulpverlening bij. Ze analyseert, verbindt en ordent deze voor diverse producten en diensten van Stimulansz. → Lees meer

 • Ger Ramaekers

  Ger Ramaekers werkt als regisserend redacteur bij Stimulansz. → Lees meer

 • Niels de Vette

  Niels de Vette is consultant binnen het sociaal domein bij Key Groep. → Lees meer

 • Chantal Wermers

  → Lees meer

 • Guido Winnink

  Guido is oprichter van Adjust en heeft 19 jaar inkoopervaring als inkoopmanager en inkoopconsultant zowel in de publieke sector als bij private ondernemingen. De ervaring van Guido is heel breed. In de publiek sector zit zijn ervaring met name in het aanbesteden van infrastructurele werken. Hij heeft zich daarnaast gespecialiseerd in MRO en lease a ... → Lees meer

 • Tineke Poelman

  Ik heb door de jaren heen op verschillende gebieden ervaringen opgedaan waarbij ik diverse vaardigheden geprofessionaliseerd heb zoals communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken alsmede menservaringen waardoor ik situaties heb leren inschatten. Dit komt vooral tot uiting in het begeleiden van verschillende gezinnen en kinderen in mijn werkge ... → Lees meer

 • Joyce Hagenaars

  ‘Hebben jullie hier aan gedacht?’ is een vraag die ik mezelf vaak hoor stellen bij opdrachtgevers. Dat zal mijn achtergrond zijn; ik heb werkervaring van P&O tot ICT, van beleidsadvies tot projectleiderschap. Het geeft me een helicopterview, waardoor ik specifiek aan een deel kan werken zonder het grote geheel uit het oog te verliezen. Andersom ook ... → Lees meer

 • Merel Molenkamp

  Merel heeft een brede inhoudelijke interesse en een passie voor het verbinden van mensen, doelstellingen en processen om toe te kunnen werken naar win-win-win situaties. Ze is een generalist die door afwisseling en nieuwe uitdagingen haar perspectief breed en scherp houdt. In haar werk is zij positief-kritisch, betrokken en mens- en resultaatgerich ... → Lees meer

 • Jules Houben

  Jules Houben is Senior Beleidsadviseur bij Factum Advies → Lees meer

 • Martijn van Kraaij

  Martijn van Kraaij is commercieel directeur van SCIOPENG. → Lees meer

 • Lotte van der Burg

  Lotte van der Burg is jurist bij SCIOPENG en houdt zich voornamelijk bezig met het bijhouden van de relevante wet- en regelgeving, het adviseren van collega’s en externe partijen, het geven van beleidsadvies en het verzorgen van cursussen en trainingen. → Lees meer

 • Pieter-Jan de Jongh

  Pieter-Jan de Jongh is adviseur bij Stimulansz en is specialist op het gebied van integrale hulpverlening voor jongeren van 16 tot 27 jaar. Hierbij kijkt hij altijd domein overstijgend naar problemen en oplossingen. Verder is hij actief op het gebied van onderzoek en benchmarking. → Lees meer

 • Marlies de Kok

  Een enthousiaste resultaatgerichte en betrokken adviseur met kennis en ervaring op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie, ouderbetrokkenheid, opvoedingsondersteuning en jeugdbeleid. Ik ben een adviseur met ruime ervaring in de kinderopvang en in het onderwijs. Ik ben resultaatgericht, praktisch en heb een grote betrokkenheid bij de project ... → Lees meer

 • Frans Kuiper

  Frans Kuiper is specialist arbeidsmarktbeleid en participatiewet bij Stimulansz. Hij is een echte allrounder die zijn kennis en ervaring inzet om gemeenten te helpen bij de transformatie naar integrale dienstverlening. → Lees meer

 • Stefan van den Oever

  Stefan van den Oever is Algemeen directeur bij Sciopeng. → Lees meer

 • Corien Schaerlackens

  Corien Schaerlackens is trainer en coach in Sociale Netwerk Versterking. → Lees meer

 • Albert van Grootel

  Albert de Grootel is adviseur bij K2 Next Generation en is gespecialiseerd in organisaties in verandering, project- programmamanagement, transities in Sociaal Domeine en transitie jeugdzorg. → Lees meer

 • Jolet Swagers

  Jolet Swagers is adviseur bij K2 Next Generation en gespecialiseerd in Transitie Jeugdzorg, Jeugdbeleid & -zorg, Preventie, Lokale Overheid, kwalitatief en kwantitatief onderzoek en evaluatie, projectmanagement, netwerk- en ketensamenwerking. → Lees meer

 • Kim Oude Egberink

  Praten, mee denken, sparren, mee "voelen", verbinden, verschillen overbruggen, structureren, taal geven aan gevoel, snel tot de kern van een probleem komen, (pro)actief en creatief zoeken naar oplossingen en nog eens praten. Dat is hoe ik ben en dat is wat ik doe. Vanaf 2006 werk ik met veel plezier en enthousiasme binnen de jeugdhulpverlening. Eer ... → Lees meer

 • Jan Geurts

  Als bouwkundige kijk ik vanzelfsprekend naar de gebouwde, fysieke omgeving, altijd vanuit de menselijke maat. Mijn doel is een leefomgeving die door iedereen als prettig, functioneel en logisch wordt ervaren. Toegankelijkheid staat voor mij centraal. Of het nu gaat om gebouwen, infrastructuur, het openbaar vervoer of maatschappelijke voorzieningen, ... → Lees meer

 • William Peters

  Uitdagingen zijn zilver, zekerheid is goud. Dat geldt - net als elders in Nederland en Europa - voor veel Brabantse burgers. Een nieuw ontwerp en een nieuwe inrichting van zekerheid en ondersteuning vormen dan ook de uitdagingen van deze tijd. Er bestaat voldoende maatschappelijke energie om die uitdagingen op te pakken. Dat was de bron van de arra ... → Lees meer

 • Wies Arts

  Wies Arts is programmamanager bij de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie (PGraad). → Lees meer

 • Kamieke van de Riet

  Mobiliteit is essentieel om te kunnen meedoen in de samenleving. Maar helaas niet altijd en overal vanzelfsprekend. Omdat je geen auto kunt rijden, omdat er geen bus door het dorp komt of omdat er geen familie in de buurt is met wie je samen naar je afspraak in het ziekenhuis kunt rijden. Als je over mobiliteit en bereikbaarheid praat met bewoners, ... → Lees meer

 • Hans Scholten

  Hans Scholten is directeur en mede-eigenaar van Factum. Hij heeft ruim 10 jaar in de ouderenzorg als manager en verpleegkundige gewerkt en aansluitend ruim 10 jaar in de hulpmiddelenbranche als productspecialist en aanbestedingsadviseur. Sinds 2004 is hij werkzaam bij Factum. In 2006 heeft hij samen met mr. T.H.G. Robbe Factum Aanbestedingsadvies o ... → Lees meer

 • Jeanette Mertens

  Jeanette Mertens is regiomanager bij Kruiswerk Achterhoek, de grootste onafhankelijke ledenvereniging van de Gelderse Achterhoek. → Lees meer

 • Ben Kaelen

  Ben Kaelen werkt als bouwkundig adviseur toegankelijkheid bij Zet, een adviesorganisatie voor maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein van wonen, welzijn en zorg. → Lees meer

 • Herman Wieringa

  Herman Wieringa is gasttrainer bij MEEK2, een opleidingsinstituut voor beroepskrachten in het sociaal domein. → Lees meer

 • Anita van Leeuwen

  Competenties en talent hebben we allemaal. Het is fijn om te zien hoe mensen en organisaties in hun kracht komen; hun kansen en mogelijkheden benutten. Om slimme verbindingen te leggen tussen degenen die daar aan kunnen bijdragen. Die zijn er op diverse terreinen. Het is anders denken en soms ook zo eenvoudig. Het is de kanteling ten top! Ik nodig ... → Lees meer

 • Naomi Dessaur

  Bespreekbaarheid is de sleutel tot een veilig thuis. En het is mijn wens dat alle kinderen opgroeien in een veilige wereld. Dat ze altijd met iemand kunnen praten over gewone seksualiteit, maar óók over zorgelijk seksueel gedrag en andere problemen. Op die manier maken we verborgen leed sneller zichtbaar. Sinds 2008 maak ik vanuit Dessaur Train ... → Lees meer

 • Mr. drs. Els Huismans

  Els Huisman houdt zich onder andere bezig met het bestuursrecht (waaronder het jeugdrecht) en met overheidsaansprakelijkheid. Ze is in die hoedanigheid auteur van het boek Tekst & Toelichting Jeugdwet. → Lees meer

 • Oscar Ramos Antonio

  Oscar is reeds een aantal jaar werkzaam als strategisch- en inkoopadviseur binnen het Sociaal Domein. Hij heeft verschillende gemeenten mogen adviseren en vele aanbestedingstrajecten geleid en onderhandelingen gevoerd. “Essentieel voor een zakelijke samenwerking is elkaar weten te vinden”. Dit is een uitspraak die Oscar kenmerkt. Oscar gaat de dia ... → Lees meer

 • Rob de Rek

  Rob de Rek is als inhoudelijk adviseur verbonden aan Factum Advies. Als adviseur, docent en coach zet Rob zich in om professionals en gemeenten te ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van de Wmo en jeugd. Door zijn jarenlange ervaring in de uitvoering weet hij op een heldere wijze aandachtpunten te benoemen en de menselijke maat te bewaken. → Lees meer

 • Diana Fermont

  Diana Fermont is sinds 2007 werkzaam als adviseur en accountmanager voor Factum. Door haar jarenlange ervaring en nauwe betrokkenheid bij de uitvoering van adviesopdrachten in het sociaal domein weet zij de vraag van de klant steeds weer te vertalen naar een passend aanbod voor de opdrachtgever. → Lees meer

 • Janneke Lummen

  Janneke is als senior adviseur en operationeel verantwoordelijke verbonden aan Factum. In alle werkzaamheden die zij verricht staat de mens voorop. Of dit nu gaat om de aanpak van strategische vraagstukken in het sociaal domein, of het leidinggeven aan de adviseurs van Factum. → Lees meer

 • Frank Dieters

  Frank Dieters is manager bij de gemeentelijke overheid. Als dwarsdenker en - doener in hart en nieren is hij altijd op zoek naar die andere werkelijkheid. Persoonlijk en dichtbij gaat hij op zoek naar onverwachte verbindingen en onvermoede overeenkomsten tussen verschillende domeinen en actoren. Deze vormen de basis voor een gezamenlijk doel en –ui ... → Lees meer

 • Mark T. van Erwt

  Mark T. van Erwt is een bezorgde burger. → Lees meer

 • Frank Kemper

  Een veerkrachtige samenleving maak je samen. Dus met overheid en burgers, kwetsbaar en weerbaar. Met vrijwilligers en ondernemers. Maar hoe? De kunst is om de energie van burgers zelf aan te boren. En dan gaat het niet alleen om de mensen met de contacten, de ervaring en het geld. Iedereen heeft iets te bieden en kan bijdragen. Samen kun je delen e ... → Lees meer

 • Lieske van der Torre

  Lieske is adviseur en onderzoeker bij Radar Advies. Zij promoveert binnenkort op de strategie en resultaten van Nederlands SW-bedrijven. Lieske heeft tijdens haar loopbaan op de Erasmus Universiteit Rotterdam veel ervaring en kennis opgedaan in het doen van onderzoek en het verzorgen van onderwijs en trainingen. Zij is analytisch sterk en kan zowel ... → Lees meer

 • Anton Revenboer

  Anton is een zeer ervaren adviseur en begeleidt (inter)gemeentelijke sociale diensten, sociale werkvoorzieningsbedrijven en andere publieke organisaties bij het bepalen van hun strategische koers in een veranderende wereld. Daarbij maakt hij op inspirerende wijze de vertaling van strategie en beleid naar bedrijfsvoering en financieel management. An ... → Lees meer

 • Marie-José Knops

  Marie-José Knops is als trainer en coach verbonden aan MEEK2, een opleidingsinstituut voor beroepskrachten in het sociaal domein. → Lees meer

 • Ans de Haas

  Ans de Haas is manager van MEEK2, een opleidingsinstituut voor beroepskrachten in het sociaal domein. → Lees meer

 • Bob van der Schaft

  Bob van der Schaft is strategisch adviseur sociaal domein en mede-eigenaar van K2 Next Generation. → Lees meer

 • Francis Meulendijks

  Om mij heen zie ik regelmatig dat vrienden en familie niet kunnen meedoen. Omdat een gebouw niet goed toegankelijk is. Omdat er geen aangepast sportaanbod is. Of omdat ze het gewoonweg niet kunnen betalen. Daarom hoop ik gemeenten, burgers, ondernemers, scholen, zorg- en andere maatschappelijke instellingen te inspireren om een bijdrage te leveren ... → Lees meer

 • Ginette Veensma

  Ginette Veensma is directeur-bestuurder van ZET, een adviesorganisatie voor maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein van wonen, welzijn en zorg. → Lees meer

 • Wouter Schelvis

  Wouter Schelvis is adviseur toegankelijkheid bij Zet en assisteert gemeenten binnen het thema toegankelijkheid en inclusieve samenwerking. Vanaf zijn jongste jeugd is hem geleerd dat iedereen gelijk is. Dat heeft zijn missie gevormd om te werken aan een wereld waarin geen drempels meer aanwezig zijn. Met name in de sportwereld heeft hij ontwikke ... → Lees meer

 • Wim Joosen

  Wim Joosen geeft trainingen in oplossingsgericht werken aan beroepskrachten in het sociaal domein. Samen met Wilma van der Vaart houdt hij zich sinds 2006 intensief bezig met deze manier van denken en werken. → Lees meer

 • Guy de Hoop

  Guy de Hoop: Guy is inspirator, trainer en opleider in Sociale Netwerk Versterking. → Lees meer

 • mr. Elke Wouters

  Elke Wouters is advocaat bij AKD en maakt deel uit van de sectie Overheid en Onderneming. Zij houdt zich onder meer bezig met het sociaal domein. → Lees meer

 • mr. Dennis van Tilborg

  Dennis van Tilborg is advocaat en partner bij AKD. De focus van zijn praktijk ligt op het sociaal domein (o.a. huisvesting, maatschappelijke ondersteuning en zorg). → Lees meer

 • Wim Eiselin

  Wim Eiselin is juridisch adviseur bij Stimulansz en gespecialiseerd in de Participatiewet. Hij is ook auteur van de SDU-uitgave Tekst en toelichting Participatiewet. Wim Eiselin ondersteunt gemeenten in een praktische en juridisch correcte uitvoering van de Participatiewet. → Lees meer

 • Jack van der Kruijs

  Jack van der Kruijs is als specialist Sociaal Domein sinds 1 juni 2015 als managing Consultant betrokken bij Adjust. Jack kenmerkt zich door enthousiasme voor bijzondere doelgroepen en deskundigheid samen te laten komen. Vanuit jarenlange ervaring in de werkvelden Jeugdzorg, GGZ en Justitie is Jack van meerwaarde voor lokale overheden en organisati ... → Lees meer

 • Eunice Lionarons

  Als strategisch (HRD)opleider, trainer en adviseur met ruime ervaring in de sectoren Onderwijs en Zorg ga ik met professionals aan de slag als zij veranderingen willen doorvoeren. Ik ondersteun als procesbegeleider de beleidsmakers van gemeentelijke instellingen (Jeugd & Onderwijs) bij het maken van hun beleid, zet daarvoor desgewenst trainingen en ... → Lees meer

 • Milou Althof

  Als actieve bewoner schrijf ik over alles dat in mijn eigen wijk gebeurt. In mijn werk voor het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) doe ik dat over alles rondom BewonersBedrijven. BewonersBedrijven zijn collectieve ondernemingen van en voor buurtbewoners. Zij geven hun buurt een fikse impuls. Met boodschappentaxi’s, zwerfvuilploeg ... → Lees meer

 • dr. Christa Nieuwboer

  Dr. Christa Nieuwboer (1964) is onderzoeker op het gebied van opvoedingsondersteuning. Specifieke aandachtsgebieden zijn sociale technologie, superdiversiteit en het kruisvlak tussen welzijn en volwasseneneducatie. Christa is lector Jeugd, gezin & samenleving bij Avans Hogeschool. Daarnaast werkt zij vanuit haar eigen bedrijf Apparent o.a. nauw sam ... → Lees meer

 • Maya Aumaj

  Maya Aumaj is werkzaam bij de stichting KinderrechtenNU. Zij vervult de rol van secretaris in het bestuur en helpt met het op de kaart zetten van Kinderparticipatie en Kinderrechten in gemeenten, zorg en in onderwijs. → Lees meer

 • Leonie Reumers

  Als trainer en coach met een orthopedagogische achtergrond sta en ga ik voor groei van ouders en beroepskrachten in het sociale en educatieve domein. Groei door kennis die nodig is om taken goed uit te kunnen voeren. Maar vooral ook door groei in het vertrouwen van eigen vaardigheden. Dat bouw je het snelst op door positieve ervaringen op te doen ... → Lees meer

 • Nina Hoek van Dijke

  Nina Hoek van Dijke is eigenaresse van Jong & Je Wil Wat. Mijn droom is om de wereld van jongeren een beetje beter te maken door middel van communicatie. Samen met de doelgroep bedenken we communicatie oplossingen waar jongeren blij van worden! → Lees meer

 • Anita van der Zwaan

  Anita van der Zwaan is Sociaal Makelaar en ondersteunt jeugd, gemeenten, instellingen en wijkteams bij de implementatie van de kanteling vanuit haar bureau ZebrA ontwikkeling. → Lees meer

 • Sangeeta Lachman

  Sangeeta Lachman werkt momenteel als arts en onderzoeker in Amsterdam. Ze werkt aan een project op dat zich richt tot de preventie van hart- en vaatziekten met aandacht voor verbetering van leefgewoontes, zoals fysieke inspanning. Gezonde fysieke inspanning leidt tot verbetering van de conditie dat weer bescherming biedt tegen hart- en vaatziekten. ... → Lees meer

 • Ewout Langenbarg

  Ewout Langenbarg houdt zich vooral bezig met sociale innovatie; slimmer samenwerken, meer eigenaarschap en beter kennisdelen... juist ook in het sociaal domein. Het gebruik van slimme tools of nieuwe methoden horen daar bij. Deze kunnen het werken een stuk leuker en effectiever maken. Ewout heeft een achtergrond als organisatiewetenschapper en best ... → Lees meer

 • Bert van Boggelen

  Bert van Boggelen is kwartiermaker van De Normaalste Zaak - het netwerk van bedrijven die zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. In het netwerk zijn nu al meer dan 300 betrokken bedrijven en in totaal duizenden banen verenigd en dit aantal loopt op! Van Boggelen was eerder onder meer voorzitter van de vakcentrale CNV. → Lees meer

 • Niels Zwikker

  Na zijn opleiding Sociologie heeft Niels Zwikker zich bezig gehouden met de professionalisering van de Jeugdsector. Eerst vanuit Movisie en later vanuit het Nederlands Jeugdinstituut. De laatste jaren richt Niels Zwikker zich op het thema e-health/e-hulp en de digitalisering van zorg. Het is Niels Zwikker zijn drijfveer om onderzoek, onderwijs en z ... → Lees meer

 • Ellen Boschker

  Ellen Boschker werkt als onafhankelijk procesbegeleider in het sociaal domein. Zij werkt voor gemeenten en zorgorganisaties. Op dit moment houdt zij zich met name bezig met de ontwikkeling van de sociale wijkteams en de aansturing daarvan. Wat Ellen kenmerkt als procesbegeleider is dat zij de harde kant van organiseren – strategie, overeenkomsten, ... → Lees meer

 • Antoinette van Rinsum

  Antoinette van Rinsum werkt als verandermanager in het sociaal domein. → Lees meer

 • Gerco Buijk-Dijkstra

  "Ik wil de zorg leuker en makkelijker maken!" Aan deze uitspraak werk ik al jaren door het (sociaal) innoveren van de zorg. In het dagelijks leven ben ik innovatie-adviseur en richt ik mij tot de transformatie van het sociaal domein: persoonlijk, sociaal en innovatief! → Lees meer

 • Wim Peters

  Wim Peters is adviseur bij Stimulansz. Zijn specialisaties zijn: de Wmo 2015, de Wet langdurige zorg en het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Met name het geven van cursussen op deze terreinen is hem op het lijf geschreven. → Lees meer

 • Jan Willem Roseboom

  Mijn expertise is het ontwikkelen en uitvoeren van werkende vormen van informele steun tussen gezinnen. Dat deed ik tot voor kort als oprichter en directeur van St. De Family Factory. Daarnaast begeleid ik gemeenten bij het samenwerken met ouders in het jeugdbeleid, de JGZ en/of het CJG. Ook verzorg ik jaarlijks tientallen workshops, ouderavonden ... → Lees meer

 • Edith Hoksbergen

  Edith Hoksbergen werkte bijna tien jaar als adviseur in de sector wonen, veel voor woningcorporaties. Focus daarbij lag op visie- en strategieontwikkeling, maatschappelijk ondernemen en de klant een plaats geven in deze organisaties. Sinds 2008 richt ze zich als directeur Plateau op organisatie- en mensontwikkeling binnen het sociaal domein en same ... → Lees meer

 • Cynthia Reindersma

  Met 20 jaar ervaring in de zorg vind ik het fijn om mijn kennis en visie te delen. Dit doe ik onder andere op websites als Sociaalweb en Partisa. Mijn kennis ligt voornamelijk bij autisme, ouderen- en, dementiezorg. Daarnaast heeft welzijn, mantelzorg, cliëntgericht werken en het nieuwe leidinggeven in de zorg mijn aandacht, voor deze onderwerpen s ... → Lees meer

 • Marian van Leeuwen

  Marian van Leeuwen werkt als onafhankelijk adviseur en onderzoeker op het gebied van jeugdbeleid, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg. → Lees meer

 • Saskia Schepers

  Saskia is een verfrissende HR professional die in kansen en mogelijkheden denkt: als plan A niet lukt, heeft het alfabet nog 25 andere letters. Deze vaardigheid zet zij als coach en trainer in bij Plateau waar ontwikkelen van mens en organisatie centraal staat. Haar belangrijkste thema is eigenheid: in een wereld die voortdurend verandert is dat je ... → Lees meer

 • Paul van der Klein

  Kinderen, tieners, jongeren zitten veelal niet in hun kracht. In plaats van blije honden met een kwispelende staart lijken ze eerder het tegenovergestelde: de staart is stil en het dier zelf gaat alle kanten op. En dat terwijl er feitelijk heel veel kracht schuilt in jeugdigen, hun ouders en burgers. Samen met wijkteams, CJG, jeugdigen, burgers e ... → Lees meer

 • Lidwien van Noorden

  Lidwien van Noorden is owner en co-creator van www.colorsunwind.nl. Zij is tevens senior opleider bij www.MEEK2.nl en partner van Changemakers073, Dukebox en VOLOP. Voorheen was Lidwien senior trainer/adviseur bij K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd (1991- 2016), kunstdocent in het voortgezet en volwassen onderwijs (1979-1990) en mede-oprichter/ bestuu ... → Lees meer

 • mr. Evelien Meester

  Evelien Meester is jurist bij Stimulansz en specialist op het terrein van de Participatiewet. Ze denkt graag mee met gemeenten over nieuwe innovatieve oplossingen binnen het sociaal domein. Toekomstgericht, duurzaam, integraal en met draagvlak. → Lees meer

 • mr. Corrie Ebbers

  Corrie Ebbers is privacy jurist. In 1996 afgestudeerd in dit onderwerp. Daarna werkzaam geweest bij de toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens. Vanaf 2001 voert ze haar eigen advies praktijk, met name voor de publieke sector en de zorg. → Lees meer

 • Sjors Talsma

  Sjors Talsma is politicoloog, maker van ontwikkelprogramma’s bij Plateau en werkt als dichter voor organisaties. Hij idealiseert graag. Vooral als hij denkt dat een idee, plan, project, contact of verbinding een toevoeging aan de wereld is: “Het is geen naïeve, halsstarrige houvast aan maakbaarheid. Eerder een gewoonte om te bedenken hoe we mooie d ... → Lees meer

 • Annemiek van Woudenberg

  Volgens anderen ben ik een motor bij vernieuwingen en kan ik prikkelende vragen stellen. Je kunt me inschakelen bij het bedenken van creatieve en innovatieve oplossingen in de zorg voor jeugd. Of om slimme werkprocessen in te voeren in de wijkteams en CJG’s. Of voor het bevorderen van een goede samenwerking tussen huisarts en gemeente. Ik heb ook e ... → Lees meer

 • mr. Sharon Bogaarts

  Sharon is in 2009 afgestudeerd in de richtingen privaatrecht en strafrecht, met als specialisatie het jeugd(straf)recht. Daarna is zij gaan werken bij de overheid, als juridisch medewerker Vastgoed. Tegelijkertijd heeft zij met een projectteam de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Holland Noord opgezet, waar zij tot en met 2013 jongeren en hun o ... → Lees meer

 • mr. Linda de Heer

  In 2009 is Linda afgestudeerd als privaatrechtjurist aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Haar specialisaties zijn personen- en familierecht, jeugd(straf)recht en gezondheidsrecht. Na haar studie is Linda gaan werken bij de provincie als juridisch adviseur jeugdzorg waar zij ervaring heeft opgedaan met het bestuursrecht in relatie tot het jeug ... → Lees meer

 • Jeroen Wapenaar

  Jeroen Wapenaar is wetenschapsjournalist en oprichter van Kennistolk. Het bedrijf Kennistolk vertaalt kennis uit zorg en welzijn in verhalen die mensen activeren. → Lees meer

 • Caroline Vos

  “When nothing goes right, go left”. Het levensmotto van Caroline Vos. Als trainer en ontwikkelaar bij Plateau houdt zij zich bezig met mensen en verandervraagstukken. Zij begeleidt onder andere developmenttrajecten, biedt intervisie en individuele coaching. Veranderen vraagt om lef, om ondernemen, maar boven al om te weten wie je bent. Caroline gel ... → Lees meer

 • Niels de Vette

  Niels de Vette is consultant binnen het sociaal domein bij Robbe & Adjust. Zijn scriptie voor gezondheidswetenschappen schreef hij over aanbesteden in het sociaal domein en het effect daarvan op o.a. kwaliteit van de zorg. Niels adviseert gemeenten enerzijds momenteel hoe de inkoop te organiseren, anderzijds hoe de wijkteams in te richten en hoe te ... → Lees meer

 • mr. Hans Nacinovic

  Hans Nacinovic is de directeur-eigenaar van De Legibus BV. Hij heeft meerdere boeken gepubliceerd over onderwerpen in de sociale zekerheid. Bovendien is Hans Nacinovic redactielid bij de Bijstandsbode.nl, redactielid bij het vakblad PS Documenta en heeft hij veel ervaring met het schrijven van juridisch onderbouwde teksten. Ook is hij als docent ve ... → Lees meer

 • Marjan Möhle

  Ik ben een enthousiaste adviseur met expertise op het gebied van lokaal jeugdbeleid, jeugdcriminaliteit en opvoedingsondersteuning. Begonnen als pedagogisch medewerker in de jeugdzorg, nu een ervaren beleidsadviseur die graag de verbinding legt tussen theorie en praktijk.Ik ben analytisch sterk, heb snel overzicht in complexe situaties en ben in st ... → Lees meer

 • Jeroen Weekenborg

  Jeroen Weekenborg is als zelfstandige betrokken bij het vakmanschap in het sociaal domein. Juist nu er veel meer gevraagd wordt van de professionals is hij gedreven om hen te faciliteren. Dat doet hij met veel plezier door het bieden van training en coaching. Met name coaching om uitval door stress en burn-out te voorkomen en trainingen om effectie ... → Lees meer

 • Johan Cortooms

  Johan Cortooms geeft leiding aan het team Jongerenwerk in de gemeenten Venlo en Beesel voor welzijnsorganisatie Wel.kom. De jongerenwerkers van Wel.kom werken present in wijken, leggen contact met jongeren en coachen hen om het beste uit zichzelf te halen. Trefwoorden: buurtpedagoog, leefwereldkenner, coach, pedagogische civil society, talentont ... → Lees meer

 • Klaas Mulder

  Klaas Mulder is zelfstandig adviseur en publicist. Hij houdt zich bezig met wijkaanpak, sociaal beleid en economie en arbeidsmarkt. Daarnaast is hij docent in een HBO-instelling voor social work. Klaas is een gevraagd spreker voor lezingen (o.a. over waarheidsvinding). → Lees meer

 • Rogier den Uyl

  Mijn drijfveer is om overheden en non-profit organisaties te ondersteunen, voor het realiseren van een beter werkend sociaal domein. Dat vraagt veel, maar biedt ook veel. → Lees meer

 • Arjen Jeninga

  Arjen Jeninga ondersteunt opdrachtgevers in de gezondheidszorg bij complexe strategische- en organisatievraagstukken. De kern van het vraagstuk vormt de sleutel tot de oplossing. Vaak in combinatie met innovatieve oplossingen of nieuwe methoden. → Lees meer

 • Olga van Keulen

  Olga van Keulen werkt als onderzoeker bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). → Lees meer

 • Lucy Jacobs

  Als opleider, pedagoog en adviseur jeugd sociaal domein zet Lucy Jacobs zich in om professionals, teams en organisaties te ondersteunen bij verandervraagstukken die zij tegenkomen in hun dagelijkse praktijk. → Lees meer

 • Arwen Hoogenbosch

  Arwen Hoogenbosch heeft een achtergrond in culturele antropologie. Zij is altijd nieuwsgierig naar relaties tussen mensen en hun achterliggende verhalen en drijfveren. → Lees meer

 • mr. Tim Robbe

  Tim Robbe studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg en bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor zijn beëdiging als advocaat werkte hij meer dan veertien jaar als (juridisch) adviseur in het publieke domein. De eerste drie jaar in dienst van grote adviesbureau's. Daarna tien jaar als zelfstandig ondernemer. Hij specialiseerd ... → Lees meer

 • Henk de Vos

  Henk de Vos is emeritus universitair hoofddocent sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doceerde over de sociale en maatschappelijke voorwaarden voor welbevinden en gezondheid en pro-sociaal gedrag. Deed onder meer onderzoek naar de evolutionaire achtergronden van wederkerigheidsaltruïsme. Hij was van 2004 tot 2008 columnist van Facta-S ... → Lees meer

 • Fawzi Salih

  Fawzi Salih leert adviseurs, trainers en coaches in de publieke sector online succesvol zijn, zodat ze een grotere naamsbekendheid, meer klanten en omzet krijgen. → Lees meer

Redactie