publicaties

Het Gesprek, deel III: Een stap verder

02-01-2016

In deze publicatie gaat de VNG verder in op de inhoud van het gesprek.Centraal staat de vraag welke betekenis de burger aan zijn situatie en beperking geeft, hoe hij die ervaart

De manier waarop de burger in het leven staat en wat voor hem echt belangrijk is, is zeer bepalend voor de oplossing die wordt gekozen. Wie scherp luistert, kan de ‘zingeving’ bij de burger achterhalen en ontdekt dat geen twee situaties hetzelfde zijn en standaardoplossingen niet bestaan. Resultaat: de burger wordt zorgvuldig geholpen en onnodige kosten worden voorkomen.

→ Download
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/publicaties/het-gesprek-deel-iii-een-stap-verder