publicaties

Het Gesprek, deel II: Praktische handreiking

03-01-2016

In dit boekje brengt de VNG keuzes in beeld die gemeenten kunnen maken ten aanzien van de inrichting en organisatie van het gesprek.

De rode draad in deze publicatie wordt gevormd door drie pilotgemeenten die elk een andere benadering hebben gekozen voor de inrichting en organisatie van het gesprek:

Helmond: In gesprek met maatwerkers
Onder de noemer ‘Persoonlijke Ondersteuning’ heeft de gemeente Helmond een ingrijpende vernieuwing van de lokale Wmo-uitvoering ingezet. Belangrijk onderdeel van de Wmo volgens de nieuwe filosofie zijn de ‘maatwerkers’.

Opsterland: Vraagverhelderen met partners
De gemeente Opsterland zet in op een stevig Wmo-loket: Het Wmo-informatiepunt. Er zijn loketten gevestigd in de drie grootste kernen van de gemeente (Beetsterzwaag, Ureterp en Gorredijk). De informatiepunten hebben een centrale rol in de woonservicegebieden die rond de drie genoemde kernen gevormd zijn.

Nieuwegein: Een centrale rol voor de Wmo-consulent
Nog voor de invoering van de Wmo in 2007 zijn er in Nieuwegein al stappen gezet die ‘kantelen’ genoemd kunnen worden. Al lange tijd gaat vrijwel al het contact met de burger via een huisbezoek. De Wmo-consulenten van de gemeente hebben een centrale rol in de integrale vraagbenadering van de burger.

→ Download
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/publicaties/het-gesprek-deel-ii-praktische-handreiking